28. 2. 2018

11 důležitých pravidel, kterými udržíte rodinný rozpočet pod kontrolou

Také si myslíte, že nadprůměrný příjem spolehlivě zajistí váš rodinný rozpočet? Pak se dopouštíte vážného omylu – i rodiny s velkými příjmy se mohou dostat do vážných existenčních problémů, pokud svůj rozpočet nesledují a dlouhodobě neplánují. Seznamte se s klíčovými pravidly, která byste měli dodržovat.

 

Mějte přehled o pravidelných příjmech domácnosti.
Udržujte si evidenci o pravidelných čistých příjmech, které do vaší domácnosti přicházejí – mzdách, platech, sociálních dávkách apod. Pouze s těmito penězi můžete dlouhodobě počítat na výdaje. Jednorázové nebo předem neodhadnutelné částky, např. dividendy nebo výhry ze sázek, zahrňte mezi příjmy, se kterými nemůžete nic plánovat, dokud nebudete znát jejich přesnou výši. V žádném případě tyto nejisté příjmy nezahrnujte do kalkulací splátek půjček, leasingu nebo hypoték.

  

Mějte přehled o VŠECH pravidelných výdajích domácnosti.
Sepište si všechny náklady, které vaše rodina pravidelně musí platit. Největší položku zřejmě budou tvořit měsíční platby – nájemné, příspěvky do fondu oprav, zálohy na energie a vodu, faktury za telefony, splátky úvěru na bydlení nebo jiných půjček apod. Nezapomeňte, že vedle měsíčních položek máte i platby hrazené jednou ročně. Často se jedná o nezanedbatelné sumy – povinné ručení automobilu, životní pojistky, poplatky za školné a zájmové kroužky dětí a další.

Udržujte vyrovnaný rozpočet.
Po sestavení přehledů příjmů a výdajů obě hodnoty porovnejte. Pokud při srovnání zjistíte, že výdaje dlouhodobě převyšují příjmy, znamená to, že se vaše finanční rezervy postupně ztenčují. Máte-li k dispozici skutečně velké rezervy (o dva nebo více řádů převyšující vaše příjmy a výdaje), nic vážného se neděje. Pokud ale vaše rezervy nejsou velké, snažte se co nejdříve výdaje snížit. Začněte výdaji za položky, které vám budou nejméně chybět, např. kabelová televize, drahé tarify na mobilních telefonech nebo omezte některé pravidelné nákupy. V ideálním případě by vám mělo měsíčně 5–10 % příjmů zůstat jako rezerva, třeba na větší neplánované výdaje, jako jsou koupě nové pračky nebo chladničky.

Pokud je schodek rozpočtu velký, udělejte radikální řez dřív, než ho za vás udělá exekutor.
Pokud vaše výdaje dlouhodobě výrazně převyšují příjmy, je čas na zásadní změnu. A musíte ji udělat dřív, než se dostanete do nezvladatelných dluhů. Možná tento krok bude bolestivý, ale je lepší se včas omezit, než dojít až do fáze, kdy o vás už rozhodují soudy a exekutoři. Možná budete muset prodat drahé auto a koupit levnou ojetinu, omezit společenský život nebo koníčky, jet na levnější dovolenou. Anebo si budete muset najít druhou práci a zvýšit tak své příjmy. Každé takové řešení je ale lepší než čekání, že „se to nějak vyřeší samo“.

Aktualizujte a pravidelně kontrolujte rozpočet.
Každý měsíc si najděte chvíli na kontrolu, zda se příjmy a výdaje oproti minulému měsíci nezměnily. Zejména poplatky za bydlení a energie mohou jednorázově vzrůst o nemalé částky, měli byste proto všechny změny včas zachytit a zanést do nové verze rozpočtu. Jen tak včas zjistíte, zda vám rodinné výdaje nepřerůstají přes hlavu.

U nových dlouhodobých výdajů zahrnujte všechny náklady.
Pokud se chcete zadlužit, předem si zjistěte všechny náklady. Především u větších půjček nebo hypoték nejsou splátky dluhu jediným pravidelným výdajem, který vás bude čekat. Další tisíce korun měsíčně mohou spolykat pojištění (např. povinná životní pojistka a pojištění domácnosti u hypoték). Zdánlivě snadno zvládnutelný dluh tak může díky souvisejícím nákladům snadno přerůst v dlouhodobě neudržitelný moloch, který vás zavede do neřešitelné situace.

Udržujte rodinnou finanční rezervu.
Často uváděnou výší finanční rezervy je šestinásobek měsíčního rodinného obratu. Pokud např. vaše rodina měsíčně utratí 25 tisíc, měli byste mít rezervu ve výši 150 tisíc korun. Vždy ale při odhadu optimální rezervy zhodnoťte skutečný stav vašich rodinných poměrů. Jestliže vaše příjmy nejsou dlouhodobě vyrovnané (jste živnostník a vaše měsíční fakturace výrazně kolísají, nebo je výraznou součástí vaší mzdy pohyblivá složka – prémie), vytvořte si raději vyšší rezervu. Výraznou finanční ztrátu znamená rovněž delší nemoc nebo úraz, pokud tedy máte naplánovánu např. operaci s delší rekonvalescencí, vytvořte si předem rezervu na propad příjmů. Mimochodem, svoji nemocenskou si můžete předem spočítat na některé z on-line kalkulaček.

Stanovte si jasné sazby na jednotlivé výdaje.
Pokud znáte finanční strop rodinného rozpočtu, můžete také přesně určit hranice jednotlivých výdajů. Stanovené limity se snažte bezpodmínečně dodržovat. Pozor dejte zejména na rodinné nákupy, kterými nejčastěji zbytečně utíkají peníze. Pokud jste svůj měsíční rozpočet na nákupy již prakticky vyčerpali, vynechte návštěvu obchodního centra a nakupte jen nutné potraviny v supermarketu, kde vás nebudou lákat sousední obchody na výhodné ceny svého zboží.

Využívejte slevy, ale nakupujte jenom to, co skutečně potřebujete.
Marketingoví specialisté jsou skutečnými profesionály a dobře vědí, jak vás přesvědčit, abyste koupili i zboží, které vlastně nepotřebujete. Na nákupy si připravte seznam a nakupujte výhradně podle něj. Nenechte se zlákat výhodnými cenami produktů, které jste kupovat nechtěli. Ano, je to těžké, ale jiná cesta k udržení ceny nákupu pod stanoveným limitem neexistuje. 

 

Neřešte zadlužení novými dluhy.
Pokud se rodinný rozpočet dostal do záporných hodnot a je jasné, že nebudete schopni hradit všechny finanční závazky, neřešte situaci další půjčkou. Takto získané peníze sice splatí část vašich dluhů, ale nová půjčka znamená nové splátky a nové úroky, obvykle ještě vyšší než ty dosavadní. Snadno se tak dostanete do dluhové spirály, z níž už nebude úniku. Pokud víte, že nejste schopni splácet, zvažte, zda můžete získat další finance z prodeje rodinného majetku. Pokud ano, prodávejte, velmi pravděpodobně získáte mnohem víc peněz, než když váš majetek bude později dražit exekutor. A to nejdůležitější – o svých problémech informujte věřitele, kterým dlužíte. Banky i další instituce kladně ocení, pokud dlužník přijde a včas oznámí, že zřejmě jednu nebo několik následujících splátek neuhradí. Pokud navíc přijdete i s jasným návrhem řešení (třeba zprávou, že pro získání peněz na dluhy prodáváte chatu), budete mít podstatně vyšší šanci, že vám věřitelé několik splátek odloží, sníží penále nebo alespoň nepředají vaši pohledávku vymahačským firmám.

  

O stavu rozpočtu mluvte se všemi členy rodiny, včetně dětí.
Dodržování finančních limitů bude jednodušší, pokud budou všichni členové rodiny vědět, jak na tom rodinný rozpočet je. Nevynechávejte ani děti, měly by co nejdříve poznat hodnotu peněz a objevit, že příjmy rodiny nejsou nekonečné. Pokud musíte rozpočet omezovat, proberte se všemi členy rodiny nutné úspory a vysvětlete jim, jak vážné mohou být následky, pokud nesníží svoji finanční spotřebu.

Víte, že plat a mzda nejsou totéž?

Ačkoli jsou oba výrazy běžně zaměňovány, neznamenají to samé. Podle zákoníku práce je plat odměnou za práci pro zaměstnance státu, krajů, obcí, státních fondů, státem nebo samosprávou zřizovaných škol apod. Jednoduše řečeno – plat dostávají úředníci, učitelé „státních“ škol, policisté a další lidé, které hovorově označujeme jako „státní zaměstnance“. Všichni ostatní zaměstnanci dostávají mzdu. V běžném životě se rozdíl platem a mzdou obvykle neřeší, naopak v úředních dokumentech nebo pracovních smlouvách musí být vždy uvedena správná varianta.