25. 5. 2018

12 sekund váhání vás může připravit o kartu

Chvíle, které se podvědomě obáváme téměř každý – platební karta zmizí v útrobách bankomatu a už se nevrátí. Přístroj ohlásí zadržení karty, případně nereaguje vůbec. Co v takovou chvíli máte dělat?

Důvodů pro zadržení karty je více. V prvé řadě může být karta neplatná, třeba proto, že jste přehlédli konec její platnosti. Důvodem zadržení může být i poškození karty. Výjimkou ale nejsou ani poruchy, kdy bankomat buď kartu nevrátí vůbec, nebo ji vrátí takovým způsobem, že si ji nemůžete převzít (karta nevyjede až ven, případně sice vyjede, ale okamžitě se vrátí zpět do přístroje). Víte ale, že o kartu můžete přijít i vlastní liknavostí?

Stačí 12 sekund váhání…

Možná to ještě nevíte, ale bankomaty mají jedno důležité bezpečnostní opatření: pokud si nepřevezmete vrácenou platební kartu v časovém limitu, přístroj ji považuje za zapomenutou. Toto opatření chrání zapomnětlivce před zneužitím karty. Jenže to má jeden háček: příchod dalšího člověka k bankomatu je otázkou pár sekund. A ten další může vaši zapomenutou kartu sebrat a použít pro svoji potřebu. Proto je lhůta pro odebrání karty velmi krátká – u některých bankomatů je to pouhých 12 sekund, jiné čekají 15 nebo 30 sekund. Hned po vypršení lhůty přístroj vtáhne kartu zpět do svých útrob.

Při vysunutí karty proto neváhejte a vezměte si ji co nejdříve. Zbytečné otálení vás může stát mnoho komplikací, nemluvě o tom, že se zcela jistě nedovoláte náhrady jakékoli škody, které by vám v souvislosti se zadržením karty vznikla.

Rozhodně nespoléhejte na to, že vás automat na vysunutí karty upozorní. Většina bankomatů sice při vysunutí karty vydává krátký zvukový signál, neplatí to ale pro všechny přístroje. U bankomatu se proto vždy soustřeďte na to, co přístroj právě dělá, a reagujte rychle.

S kartou v zahraničí

Pokud cestujete do zahraničí, obzvláště pak do zemí, v nichž neznáte místní jazyk, vždy si berte aspoň dvě karty. Pokud vám automat v cizině kartu nevrátí, můžete mít problémy se domluvit a navíc nevíte, jaká pravidla zde při zadržení karty platí. Její vydání může být vázáno na další administrativní kroky, možná vám kartu vrátí na zcela jiném místě, než je bankomat. Je proto mnohem jednodušší se s kartou rozloučit, zablokovat a nahradit ji kartou záložní.

Pečlivě vybírejte i bankomaty, kterým svoji kartu svěříte. Pokud nutně potřebujete hotovost, ale bankomat ve vás nebudí důvěru, zkuste alespoň počkat, než někdo jiný ověří, zda přístroj funguje. Pokud u bankomatu uspěje jiný klient, máte větší naději, že i váš výběr skončí úspěchem.

Výborným řešením jsou bezkontaktní bankomaty, do nichž nemusíte kartu vkládat. Bohužel zatím nejsou příliš rozšířené. Pokud ale máte možnost volby, je bezkontaktní přístroj lepším řešením, samozřejmě za podmínky, že vaše karta bezkontaktní operace umožňuje.

Karta je pryč, co teď?

Okamžitě kontaktujte banku nebo společnost, které bankomat patří.
Kontaktní telefon by měl být uvedený přímo na přístroji. Pokud jste na pobočce, můžete kontaktovat zaměstnance banky osobně, v tom případě ale nechte někoho, komu důvěřujete, aby bankomat hlídal. Co kdyby vaše karta vyjela ve chvíli, kdy u přístroje nebudete.
Říkáte si, že nejlepší řešením je automat patřící bance, ideálně přímo na její pobočce, kde vám přece při zadržení karty ihned pomohou? Musíme vás zklamat. Některé banky totiž pro správu automatů využívají externí servisní společnosti. A ty nemusí na místo dorazit ihned, ale třeba až za mnoho hodin. Výhodou pobočky samozřejmě je, že máte po ruce pracovníky banky, se kterými můžete záležitost řešit a zadržení karty nahlásit. Nelze ale spoléhat na to, že na pobočce bude také člověk, který má oprávnění bankomat otevřít a vaši kartu vysvobodit.

Automat nespouštějte z očí, dokud nemáte jistotu, co s vaší kartou bude.
Nedá se vyloučit, že bankomat zadržel kartu kvůli poruše a po chvíli vyjede ven. Je také možné, že přístroj pozměnili podvodníci a karta není v něm, ale v důmyslné skrýši (třeba pod falešnou částí čela bankomatu), odkud si ji útočníci mohou snadno vyzvednout. Proto se od bankomatu nevzdalujte, dokud nebudete mít jasnou informaci, co se s vaší kartou stalo a zda máte naději na její vrácení. Pokud se kartu rozhodnete zablokovat, odejděte od bankomatu až poté, co vaše banka zablokování potvrdí.

Máte štěstí, zachránce je v dosahu.
Je-li po ruce pracovník, který bankomat otevře a vaši kartu vysvobodí, máte vyhráno. V takovém případě vždy počkejte u bankomatu, a pokud mezitím přístroj používají další lidé, sledujte, zda jim automat náhodou nevrátil vaši kartu.

Kdy dostanete kartu zpět?
Jestliže se z telefonu dozvíte, že vaši kartu dostanete zpět za 4 hodiny, zítra nebo ještě později, pečlivě zvažte, zda provozovateli bankomatu věříte. Pokud ano, řiďte se pokyny, které dostanete. Pokud nevěříte, že vaše karta je a bude v bezpečí, nezbývá než ji zablokovat.

Chcete kartu zablokovat? Na nic nečekejte!
Hlavně v zahraničí při zadržení karty nevíte, co se s ní stane a do jakých rukou se dostane. Zablokování vám dá jistotu, že vaše peníze zůstanou v bezpečí. Vždy proto u sebe noste telefonní číslo vaší banky, případně její specializované linky určené přímo k blokování karet. Pozor, řada bank má pro volání ze zahraničí zvláštní čísla. Před cestou do ciziny si proto raději ověřte, kam můžete v případě nouze volat.
Pamatujte si také, že zneužití karty může být otázkou několika sekund. S blokací proto nečekejte a volejte ihned. Speciální bankovní linky pro blokování karet jsou v provozu non-stop právě proto, že banky dobře vědí, jak důležité je okamžité odstřižení karty od vašeho účtu.

Co když zapomenu v bankomatu peníze

Případů, kdy klient zapomene vybrané peníze v bankomatu, je docela dost. Bankomaty proto mají ochranný mechanismus i pro tyto situace – pokud si peníze včas neodeberete, přístroj je vtáhne zpět. V tomto případě je vaše situace jednodušší než u zadržené karty – stačí si zjistit, jak vaše banka v takovém případě postupuje. Některé banky vám automaticky vrátí peníze na účet, u jiných ale existuje lhůta, během které musíte o zapomenuté peníze požádat, jinak propadnou bance.
Pokud vás podobná příhoda potká, zavolejte co nejdříve na infolinku své banky a zeptejte se, jak máte postupovat.