25. 11. 2018

Alzheimercentrum: Nejvyšší úroveň péče u nás garantují přední odborníci

Když investiční skupina UNICAPITAL prostřednictvím divize UNICAPITAL Healthcare ovládla v roce 2017 síť zdravotnických zařízení Alzheimercentrum, zaměřila se především na sjednocení a rozvoj vysoké úrovně odborné péče ve všech svých zařízeních a na rozšiřování nabídky služeb.

Oba cíle se daří plnit, roste počet spokojených klientů i jejich rodin a staví se nová Alzheimercentra. S narůstající informovaností lidí, která znamená i konec předsudků ohledně umístění blízkého člověka do specializovaného odborného zařízení, roste i poptávka po kvalitních pečovatelských službách pro tento typ onemocnění. Je důležité si uvědomit, že ani sebeobětavější péče v podmínkách běžné domácnosti nemůže v určitých fázích nemoci poskytnout člověku takový komfort a potřebnou úroveň odborného ošetření, jaké nabízí speciálně vybavené zařízení a jeho vyškolený personál.

"Jedním z prubířských kamenů každé společnosti je to, jak se dokáže postarat o slabé, nemocné a přestárlé. Dbáme na to, abychom – pokud jde o péči, kterou u nás lidem poskytujeme – mohli být vzorem vyspělé společnosti. Abychom my sami mohli v případě potřeby nabídnout služby našich Alzheimercenter svým nejbližším a mít jistotu, že v každém z nich najdou tu nejlepší možnou péči," zdůrazňuje generální ředitel skupiny Alzheimercentrum Václav Slovák.

Skupina Alzheimercentrum provozuje v tuto chvíli v České a Slovenské republice 10 pobytových zařízení s registrovanými službami, která pečují o seniory v různých stadiích demence. "Můžeme se opřít o více než 20leté zkušenosti a díky nim jsme schopni zajistit klientům profesionální, kvalitní a bezpečnou péči. Sestavili jsme unikátní koncept péče, který myslí na veškeré potřeby těla i duše nemocného člověka a také na potřeby jeho blízkých, kteří se musejí s onemocněním svého milovaného vyrovnávat, učit se s ním žít a komunikovat podle jeho možností. To znamená, že s klienty denně pracujeme na mnoha úrovních. Připravujeme jim individuální program na míru jejich diagnóze a potřebám. Nabízíme celou škálu speciálních terapií jako arteterapii, stimulaci smyslů světlem Snoezelen, bazální stimulaci, reminiscenční terapii vyvoláváním příjemných vzpomínek, canisterapii, pomáháme jim srovnat biorytmy fototerapeutickým světlem a podobně," vysvětluje přední odbornice skupiny Alzheimercentrum a garantka odborné péče MUDr. Ivana Doleželová, MBA. Doktorka Doleželová také, už od roku 2012, průběžně spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR jako členka odborných skupin zabývajících se problematikou následné a dlouhodobé péče, která patří přímo mezi její specializace.

Vzhledem k neustále rostoucí poptávce po jejích službách pracuje skupina Alzheimercentrum na otevření dalších tří nových center. V první polovině roku 2019 přibude – ke stávajícím 9 zařízením v Česku a jednomu ve slovenských Piešťanech – nové Alzheimercentrum v Černošicích. V příjemném areálu, v jehož nabídce nebudou chybět ani jednolůžkové pokoje a pokoje pro manželské páry, najde bezpečný a vlídný domov více než stovka klientů. Nezbytnou součástí komplexu bude samozřejmě škála terapeutických místností, jídelna, vlastní kuchyň, společenské místnosti a prostorná terasa s nádherným výhledem na brdské lesy. Tím ovšem rozšiřování Alzheimercentrum služeb v příštím roce nekončí! Postupně nabídne péči také lidem v České Lípě a v Ostravě.

Zatím posledním nováčkem ve skupině je od poloviny letošního roku Alzheimercentrum Zábřeh (na titulním snímku tohoto článku). Odborná i laická veřejnost měla možnost prohlédnout si nové prostory při Dni otevřených dveří 20. září 2018. V tomto centru pracuje momentálně už padesát zaměstnanců, kteří pečují o prvních zhruba 40 klientů, další zájemci o pobyt stále přicházejí.

Ubytování nabízí Alzheimercentrum Zábřeh ve dvoulůžkových pokojích s bezbariérovými koupelnami. S klienty samozřejmě pracují odborně proškolení terapeuti a nabízejí celou škálu terapií tak, jak zaručuje unikátní koncept péče skupiny Alzheimercentrum ve všech specializovaných centrech péče.

"Pokud to zdravotní stav klientů umožňuje, rozhodně u nás neleží bez zájmu v postelích. Během dne jim chystáme bohatý program, cvičíme, hrajeme hry, máme výtvarná odpoledne, pravidelný systém terapií. Zkrátka se staráme, aby neměli čas na chmurné myšlenky a netrpěli pocitem osamělosti," popsal ředitel Alzheimercentra Zábřeh Josef Hatoň.

Za hezkého počasí se mohou lidé projít venku nebo posedět na zahradě v krásném novém altánu. K dispozici je fyzioterapeut, přibude senzomotorická místnost. Centrum funguje jako samostatná komunita. Nachází se zde kaple, kadeřnictví i kavárna. Když za klienty přijde návštěva, mohou si třeba společně upéct buchty nebo uvařit čaj. Samozřejmostí je vlastní prádelna a kuchyň, pro děti zaměstnanců pak nabídne Alzheimercentrum dětskou skupinu.


Generální ředitel skupiny Alzheimercentrum Václav Slovák (druhý zleva). Novému Alzheimercentru také přišel požehnat prezident Arcidiecézní charity Olomouc páter Bohumír Vitásek.


Alzheimercentrum v Zábřehu.

Jak se projevuje Alzheimerova choroba

Nástup demence je pozvolný a v počátečních stadiích velmi nenápadný. Zpozornět byste měli, pokud vy nebo vaši blízcí následujícími problémy trpíte opakovaně, případně pokud se projevuje více příznaků současně:

Ztráta paměti
Nemocný stále častěji zapomíná a ani později si nedokáže vzpomenout.

Problémy s běžnými činnostmi
Zdravý člověk občas zapomene, ale chybu si uvědomí (např. že má vyvenčit psa). Alzheimerem postižený si nevzpomene a může i zapomenout, že psa má.

Problémy s řečí
Nemocný postupně zapomíná nejen odborné výrazy, ale i jednoduchá slova, případně používá nesprávné pojmy.

Dezorientace
Ztráta orientace i v místech, která nemocný důvěrně zná. Zabloudí i v ulici, kde bydlí desítky let.

Zhoršování racionálního úsudku
Nemocný stále častěji provádí běžné denní činnosti chybně nebo zcela nelogicky, např. si oblékne několik košil najednou.

Chybné odkládání věcí
Odkládá např. boty do chladničky nebo klíče do pračky apod.

Změny nálady a chování
Prudké změny nálad, i když k nim není žádný důvod. Nemocný např. začne nečekaně plakat nebo se bezdůvodně směje.

Změny osobnosti
Osobnost nemocného se může rychle a výrazně změnit, např. dříve optimistický a otevřený člověk se náhle stane uzavřeným a podezřívavým.

Ztráta iniciativy
Propadá úplné a dlouhodobé pasivitě, nemá o nic zájem a situace se ani po delším čase nelepší.