2. 7. 2019

Alzheimercentrum přináší naději: Vážná diagnóza není koncem aktivního života

Jedna z nejobávanějších diagnóz. Krutá nemoc, která pacienta postupně připravuje o vše, co je podstatou jeho osobnosti – myšlení, paměť i úsudek. I s Alzheimerovou chorobou ale má smysl bojovat.

Dříve aktivní člověk se postupně uzavírá do vlastního světa a stále častěji potřebuje asistenci i při běžných denních činnostech. I s Alzheimerovou chorobou lze ale bojovat. Špičková péče a odborné terapie mohou i pacienty v pokročilých stadiích demence vrátit zpět do aktivního života a přinést mnoho radosti. A přesně takové služby nabízí pacientům největší tuzemská síť specializovaných zařízení – Alzheimercentrum.

Alzheimercentrum patří společnosti UNICAPITAL Healthcare, která v roce 2017 koupila tehdy ještě podstatně menší síť specializovaných zdravotnických zařízení. Nový majitel výrazně navýšil investice do rozvoje Alzheimercenter a jen v letošním roce otevře tři nová zařízení: v Ostravě, České Lípě a Černošicích. Síť tak brzy bude zahrnovat třináct center v České republice a jedno ve slovenských Piešťanech. Dlouhodobě rostoucí zájem o služby Alzheimercenter, narůstající počet klientů a výborné reference prokazují, že cesta vysoce specializované a náročné péče je správná.

Varovná statistika

S rostoucí průměrnou délkou života se Alzheimerova choroba stává stále častější diagnózou. Podle údajů České alzheimerovské společnosti se s touto nemocí jen u nás potýká téměř 160 000 lidí. Jde přitom jen o odhad, jelikož správnou diagnózu má v ČR jen asi 20–30 % osob s demencí. Celosvětově se počet postižených odhaduje na 50 milionů a podle odborných předpokladů toto číslo do roku 2050 vzroste až na 152 milionů lidí.

Péče o nemocné v pokročilých stadiích choroby je přitom velmi náročná. Již před sedmi lety upozornila světová zpráva organizace Alzheimer’s Disease International (ADI) na nedostatek pečovatelů a nedostatek podpory rodinných příslušníků.

Alzheimercentrum: Odborná péče je nutností

Praxe jednoznačně prokázala, že odborně vedená terapie může i nemocným v pokročilých stadiích choroby vrátit chuť do života. Unikátní koncept Alzheimercentra právě takovou péči nabízí. S klienty denně pracuje na mnoha úrovních a velkou pozornost přitom klade nejen na fyzické potřeby, ale také na psychickou pohodu klientů.

Alzheimercentra jsou otevřená návštěvám, příbuzní tak můžou průběžně sledovat, jak se jejich blízkým daří a jakých pokroků díky odborné péči dosáhli. I proto poptávka po službách Alzheimercenter dlouhodobě roste. „Nijak neomezujeme to nejdůležitější pro pohodu každého člověka, a to je kontakt s rodinou a přáteli. Ti mohou svého milovaného u nás navštívit, kdykoli chtějí,“ říká ředitelka Alzheimercentra Zábřeh Simona Lipovská.

Právě jí vedené Alzheimercentrum úspěšně vyzkoušelo a provozuje unikátní terapii: Rehabilitaci, do které zapojují i rodinu nemocného. Pracovníci Alzheimercentra totiž zjistili, že při cvičení spolu s blízkými osobami mají klienti podstatně lepší výsledky. Terapie je více zajímá a dosahují větších pokroků.

Program na míru diagnóze a potřebám

Alzheimercentrum pracuje s každým klientem individuálně a program přizpůsobuje jeho diagnóze a potřebám. Pokud to klientův zdravotní stav umožňuje, připravuje mu zařízení pestrý denní program. Jeho základem je široká škála terapií doplněná společenskými aktivitami, jakými jsou například hry, výtvarná odpoledne či cvičení. Důležitou součástí programu Alzheimercenter jsou mezigenerační setkávání klientů s dětmi, které nemocným zpestřují denní program a v mnoha případech jim nahrazují chybějící kontakt s vlastními vnoučaty. Děti působící v terapeutickém programu jsou děti zaměstnanců, pro které se jedná o významný benefit – mohou mít své děti už od dvou let věku s sebou v práci. Dozor a péči o děti má na starosti specializovaný personál.

Poskytovaná péče musí přesně odpovídat potřebám jednotlivých klientů, nabídka terapií Alzheimercentra je proto velmi široká. Které jsou mezi klienty oblíbenější?

Reminiscenční terapie (terapie vzpomínkou)
Jedna ze základních terapií u pacientů s demencí. Jejím cílem je zlepšení kvality života za pomoci vyvolávání příjemných vzpomínek buď o samotě, nebo spolu s jinou osobou.

Fototerapeutické světlo (léčba světlem, světelná terapie)
Má protizánětlivý efekt, při kterém dochází ke zpomalení degenerativních procesů a urychlení látkové výměny v těle pacienta.

Snoezelen
Pracoviště pro příjemné smyslové zážitky, které stimulují sluch, zrak, čich, hmat a chuť. Programy Snoezelen mají pozitivní vliv na náladu, potlačují neklid, agresivitu a pomáhají i v boji proti apatii.

Bazální stimulace
Ošetřovatelský koncept, který podporuje lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka.

Arteterapie
Umělecká terapie, která využívá výtvarného projevu.

Canisterapie
Léčebná terapie za asistence psů.

Alzheimercentrum

Alzheimercentrum

Skupina zařízení specializovaných na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí poskytuje své vysoce odborné služby již od roku 1996. Hlavním cílem je zkvalitnění života klientů a zpomalení progrese jejich onemocnění. Komplexní péče Alzheimercentra je založena na moderních terapeutických postupech, součástí služeb je také poradenství a pomoc těm, kteří o nemocné pečují doma.

Vlastníkem sítě zařízení Alzheimercentrum je společnost UNICAPITAL Healthcare, která je součástí investiční skupiny UNICAPITAL.