22. 8. 2019

Dluhopisy skupiny UNICAPITAL přinášejí úrok až 6,5 % ročně

Letošní dluhopisový program UNICAPITAL Invest III nabízí emise s dobou splatnosti od 3 do 7 let a úrokovou sazbou od 3,8 % do 6,5 % ročně.

Letošní dluhopisy vydala skupina UNICAPITAL v celkem 6 emisích. První tři nesou datum 27. června 2019 a jsou splatné ke stejnému dni v letech 2022, 2024 nebo 2026. Nejkratší, tříleté dluhopisy nabízejí úrok 3,8 % ročně, pětiletá emise přinese investorům 4,7 % p. a. a s nejdelšími, sedmiletými dluhopisy dosáhnete na 5,5 % ročně. 

Kliknutím zobrazíte tabulky ve velkém rozlišení.

Další tři dluhopisové emise nesou datum 27. září 2019 a jsou splatné ke stejnému dni v letech 2022, 2024 nebo 2026. Oproti předcházejícím dluhopisům nabízejí vyšší úrokové sazby: tříletá emise má úrok 4,5 % p. a., z pětiletých dluhopisů získají investoři 5,5 % ročně a sedmileté dluhopisy mají nejvyšší úrok ze všech nabízených emisí skupiny UNICAPITAL: 6,5 % ročně. Lhůta pro upisování dluhopisů končí 20. prosince 2019.

Kliknutím zobrazíte tabulky ve velkém rozlišení.

Dluhopisy UNICAPITAL Invest III se nabízejí výhradně v imobilizované podobě, pravidelné výnosy budou klientům vypláceny zpětně jednou za půl roku. Stejně jako v minulosti je i letošní program skupiny UNICAPITAL dostupný také menším investorům, jmenovitá hodnota dluhopisů je stanovena na 100 000 korun.

Investice do spolehlivých akvizic

Zdroje, které skupina UNICAPITAL z dluhopisů získá, využije na financování prověřených akvizic. Stejně jako v minulých letech se skupina i letos zaměří na oblasti distribuce energie, reality a development.

"Investiční strategie skupiny UNICAPITAL pro rok 2019 navazuje na úspěchy z minulých let. I nadále se zaměřujeme výhradně na stabilní odvětví a naše portfolio diverzifikujeme. Důvěra investorů a tradičně velký zájem o dluhopisy nás těší," říká Kamila Valštýnová, finanční ředitelka skupiny UNICAPITAL.

Mezi nejvýznamnější loňské akvizice skupiny patří vstup do společnosti V Invest, tradičního českého rezidenčního developera. Portfolio společnosti V Invest zahrnuje více než 800 obytných jednotek v několika desítkách projektů. V současnosti V Invest připravuje a realizuje řadu nových aktivit, a to především v Praze. Mezi aktuální projekty patří například renovace národní kulturní památky Jinonický zámeček, Quarta Rezidence v tradiční vilové čtvrti Hřebenky, projekt bytového domu LOOX na Proseku či Rezidence U Milosrdných.

Pro dluhopisy do Banky CREDITAS

Pokud máte zájem o dluhopisy z programu UNICAPITAL Invest III, navštivte kteroukoli z poboček Banky CREDITAS, vyjma poboček v Mladé Boleslavi, Jindřichově Hradci, Šumperku a Benešově. Podrobnosti o jednotlivých emisích jsou uvedeny na webu Banky CREDITAS.


Právní upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“) a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a emisním dodatkem emitenta, který je dostupný v elektronické podobě na internetových stránkách emitenta www.unicapital.cz a v papírové podobě v sídle emitenta. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci "O nás". Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetu zájmů.