12. 11. 2018

Do penze později? Komu se to vyplatí…

Do starobního důchodu není nutné odejít při dosažení řádného důchodového věku. Do důchodu je možné odejít i později. Výkon výdělečné činnosti po dosažení důchodového věku zvyšuje následně státní důchod. Nejvíce přitom lidem s vyššími příjmy.

Vzhledem k příznivé ekonomické situaci mají snadnější uplatnění na trhu práce i občané v důchodovém věku. Někteří lidé v důchodovém věku uvažují o pozdějším odchodu do penze a tzv. přesluhování. O kolik je státní důchod následně vyšší? Komu se tato varianta nejvíce vyplatí?

Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku se zvyšuje zápočet u výpočtového základu o 1,5 %. Při výpočtu starobního důchodu dochází k redukci osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdy za odpracované roky v současné hodnotě), výpočtový základ je tedy zredukovaný osobní vyměřovací základ.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se osobní vyměřovací základ do částky 14 388 Kč počítá ze 100 % a osobní vyměřovací základ od 14 388 Kč do 130 796 Kč se počítá z 26 %, k částce nad 130 796 Kč se nepřihlíží. Při přesluhování je výsledný státní důchod vyšší.

Praktický výpočet

Pan Dostál má osobní vyměřovací základ ve výši 80 000 Kč (tj. průměrnou hrubou mzdu v současné hodnotě). Pan Dostál získal dobu pojištění v rozsahu 42 let. V první variantě si vypočítáme starobní důchod pana Dostála při odchodu do penze v lednu 2019 při dosažení řádného důchodového věku. Ve druhé variantě si vypočítáme starobní důchod pana Dostála, pokud odejde do starobního důchodu až v srpnu (tj. po odpracování 2×90 kalendářních dní po dosažení řádného důchodového věku).

Praktické příklady růstu penze při pozdějším odchodu do důchodu najdete v plném znění článku na portálu Investujeme.cz.