2. 7. 2018

Domluvte se s bankomatem v cizině

Při použití bankomatu v zahraničí se češtiny nedočkáte. Můžete ale zvolit angličtinu, kterou přístroje po celém světě nabízejí jako alternativní variantu. Že neumíte anglicky? Nevadí, naučíme vás základní fráze, se kterými se u bankomatu v cizině neztratíte.

Angličtiny v bankomatech se nemusíte obávat, řadu slov jistě znáte z jiných oborů (service, enter), případně je používáte i v běžné češtině (detail, cash). V cizím prostředí může být nejobtížnějším krokem nikoli ovládání, ale nalezení bankomatu. Měli byste si proto pamatovat, že v zahraničí se pro bankomat velmi často používá mezinárodní zkratka ATM.

Nejčastěji používané fráze v bankomatech

Bankomat Vysvětlení
Your card details are being checked Probíhá kontrola údajů na vaší kartě. Některé bankomaty místo textu zobrazí jen symbol, například otáčející se kolečko. V této situaci jednoduše počkejte, než vám automat sdělí, zda kartu přijímá.
Please select your language Zvolte jazyk. Na této obrazovce z nabídky jazyků vyberte angličtinu. Obvykle ji najdete pod názvem English, případně pod piktogramem vlaječky Velké Británie nebo USA.
Correct – Cancel Správně – Zrušit. Slouží k potvrzení nebo storna požadované operace či zadaných údajů.  
Enter your PIN / Please enter your PIN Zadejte váš PIN. Pozor na rozmístění tlačítek, některé zahraniční bankomaty nemají nulu v dolním řádku uprostřed, ale vlevo.
Incorrect PIN Nesprávný PIN. Pokud se chyba zopakuje, raději výběr ukončete a zkuste najít jiný bankomat.
Which service do you require? / Choose one option to continue / Select a transaction / Please choose services / What would you like to do? / Please select an option Jakou službu žádáte? Pod tímto textem se obvykle zobrazí několik položek. Pokud chcete vybírat peníze, zvolte Withdrawal.
Withdrawal / Cash withdrawal / Get cash Vybrat hotovost. Pokud vám přístroj na úvod nabízí více služeb, touto volbou zobrazíte menu pro výběr peněz.  
Other amount Jiná částka. Bankomat obvykle nabízí několik základních částek, které můžete vybrat. Jestliže vám ani jedna nevyhovuje, volbou Other amount zobrazíte políčko, do kterého pomocí klávesnice zapíšete požadovanou částku.
Please key in the amount you require and press ‘Enter’ / Select withdrawal amount Zadejte částku, kterou požadujete, a stiskněte tlačítko Enter. Pozor na umístění tlačítek na klávesnici, nula a Enter mohou být v jiné pozici, než znáte z českých bankomatů.
Would you like a receipt? Požadujete vydání stvrzenky? Pokud zvolíte Yes/OK, vydá vám bankomat potvrzení o výběru. Pokud zvolíte No, stvrzenku nedostanete.
Remove card Vyjměte kartu z bankomatu. Nezapomeňte, že pokud kartu delší dobu nepřevezmete, může ji bankomat považovat za zapomenutou a vtáhne ji zpět.

Pozor na DCC

Dávejte si pozor na službu dynamic currency conversion (DCC), kterou vám zřejmě bankomat v zahraničí nabídne. Tato služba přímo na displeji bankomatu zobrazí, kolik vám bude za výběr strženo z účtu v korunách. Bohužel se většinou jedná o kurz, který se vám nevyplatí. Službu totiž nabízí provozovatel bankomatu a je velmi pravděpodobné, že použitý kurz bude horší než u vaší banky. Raději tedy odmítněte přepočet na české koruny a pokračujte potvrzením výběru v místní měně.

Sledujte výši poplatků

Zahraniční výběr z bankomatu je zpravidla zpoplatněn více než výběr z tuzemského přístroje. V případě Banky CREDITAS má klient 5 výběrů měsíčně z kteréhokoli bankomatu na území České republiky zcela zdarma, zatímco v zahraničí jsou všechny výběry zpoplatněny jednotnou sazbou 30 Kč. U jiných bank ale mohou být poplatky za výběr v zahraničí výrazně vyšší.

Měli byste také vědět, že poplatek může vyžadovat i banka provozující bankomat. V takovém případě obvykle přístroj při výběru na poplatek upozorní a částku, kterou vám bude strhávat z účtu, o tuto sazbu navýší. Pokud se vám výše poplatku nebude líbit, výběr zrušte a zkuste najít jiný bankomat. Není výjimkou, že bankomat jiné společnosti umístěný jen o pár kroků dál požaduje poplatek mnohem nižší nebo vůbec žádný.

Co byste ještě měli vědět

U zahraničních bankomatů byste měli dodržovat stejná pravidla jako v tuzemsku.

  • K bankomatu přistupte co nejblíže a zkontrolujte, že máte dostatek soukromí. Zadávaný PIN zakryjte rukou.
  • Aspoň zběžně si prohlédněte bankomat, abyste předem věděli, kde jsou ovládací prvky (např. zda přístroj má klasické klávesy, nebo dotykový displej), kam máte vložit kartu a kterým otvorem přístroj vydává peníze. Zároveň se ujistěte, že bankomat není nijak poškozen.
  • Na nic nespěchejte. Pokud nerozumíte, co po vás bankomat chce, neexperimentujte a nemačkejte náhodně vybraná tlačítka. Vybranou hotovost a kartu si v klidu schovejte do peněženky.
  • Mějte dopředu uložena všechna důležitá čísla. Mějte u sebe i telefonní číslo na blokaci karty a v případě ztráty nebo zadržení kartu okamžitě zablokujte. Kartu můžete zablokovat také prostřednictvím mobilní aplikace vaší banky.

Nejvýhodnější kurzy hledejte ještě před odjezdem na dovolenou

V souvislosti s výběry z bankomatů v cizině jsou často zmiňovány bankovní poplatky, rozhodující vliv má ale kurz, kterým banka váš výběr přepočte na české koruny. Srovnání nejlepších a nejhorších nabídek najdete v našem článku Nevýhodné kurzy vás na dovolené připraví o více peněz než poplatky za výběr.

Vaší pozornosti doporučujeme také výsledky nezávislé analýzy společnosti Scott & Rose, která hodnotila výhodnost výběru ze zahraničních bankomatů s kartami českých bank. Nejlepší nabídku podle výsledků srovnávací analýzy poskytuje Banka CREDITAS.