10. 1. 2019

Důchod v roce 2019: Jak zvýší státní důchod příjem vyšší o tisícovku?

Vyšší měsíční příjem o tisícovku nezvyšuje státní důchod vždy stejně. Lidem s nízkými příjmy může státní důchod stoupnout o více než 650 Kč, lidem s nadstandardními příjmy však státní důchod již nestoupne. Jak je to možné?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2018. Dřívější příjmy se při výpočtu přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů, které zohledňují inflaci. Na výpočet starobního důchodu má vliv hrubá mzda, nikoli tedy čistá mzda nebo superhrubá mzda.

Důchod v roce 2019: Redukce

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu starobního důchodu redukuje, proto každá tisícikoruna zvýší státní důchod jinak. Redukční hranice v roce 2019 jsou 14 388 Kč a 130 796 Kč. Do první redukční hranice se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, do druhé z 26 %, k částce osobního vyměřovacího základu nad 130 796 Kč se nepřihlíží.

Názorné příklady výpočtu starobního důchodu při nízkém, průměrném a nadstandardním příjmu najdete v plném znění článku na portálu Investujeme.cz.