21. 6. 2018

Invalidní důchod: S vyšším příjmem bez pojištění ani ránu

I při výpočtu invalidního důchodu platí, že lidé s vyššími příjmy mají vyšší invalidní důchod. Rozdíly jsou však velmi malé. Náhradový poměr lidí s vyššími příjmy je značně nižší než u lidí s nižšími příjmy. Vlastní komerční pojištění by mělo být samozřejmostí.

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Zejména invalidní důchod prvního stupně je však velmi nízký. U invalidních důchodců prvního stupně se předpokládá, že budou dále během pobírání invalidního důchodu pracovat. Doba pobírání invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně se totiž nezapočítává do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu.

Nelze vždy pracovat v invalidním důchodu

Někteří příjemci invalidního důchodu prvního stupně však nemohou najít pracovní uplatnění odpovídající jejich zdravotnímu stavu nebo jim zdravotní stav nedovoluje pracovat a přitom nebyly posudkovým lékařem shledány podmínky pro přiznání vyššího stupně invalidity.

Bez vlastního komerčního pojištění je přitom přiznání invalidního důchodu citelným zásahem do rodinného rozpočtu. Čím vyšší příjmy v produktivním věku, tím vyšší pokles rodinných příjmů.

Na čem závisí výše invalidního důchodu?

Každý invalidní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejná a činí 2 700 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, příjmech od roku 1986 do přiznání invalidity a přiznaném stupni invalidity.

Protože při výpočtu invalidního důchodu tvoří základní výměra důchodu vyšší část celkového důchodu než u starobního důchodu, tak se měsíční částka invalidních důchodů v závislosti na dosaženém příjmu liší ještě méně než u starobních důchodů. Prvek solidarity je u invalidních důchodů zastoupen ještě více než u starobních důchodů. Vlastní komerční pojištění by mělo být při vyšších příjmech samozřejmostí, jak si vypočítáme v praktickém příkladu.

Názorný příklad, jak výrazně ovlivňuje prvek solidarity výši invalidních důchodů a proč je vhodné uvažovat o komerčním pojištění se dočtete v plném znění článku na portálu Investujeme.cz.