19. 10. 2018

Jak vysoký bude maximální důchod v roce 2019?

Legislativou je v Česku nepřímo stanoven maximální státní starobní důchod. Měsíční částka maximálního státního důchodu závisí při nadstandardních příjmech na získané době pojištění. Podívejme se na praktické příklady.

Jedním ze dvou základních vstupních údajů pro výpočet starobního důchodu je osobní vyměřovací základ neboli průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se osobní vyměřovací základ počítá pouze do částky 130 796 Kč. Osobní vyměřovací základ nad tuto částku výši státního důchodu neovlivňuje.

Strop pro platbu sociálního pojištění

Sociální pojištění se za celý kalendářní rok platí pouze do maximálního vyměřovacího základu (stropu). Z hrubé mzdy nad strop se v daném roce již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ pro platbu sociálního pojištění je však legislativou stanoven až od roku 2008. Protože osobní vyměřovací základ v roce 2019 se počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2018, tak mohou mít žadatelé o starobní důchod s nadstandardními příjmy osobní vyměřovací základ ve výši např. 180 000 Kč.

Praktický příklad

Paní Nováková má osobní vyměřovací základ ve výši 135 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Kučerová má osobní vyměřovací základ ve ve výši 165 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Obě paní odejdou v roce 2019 do starobního důchodu. Měsíční starobní důchod budou mít stejný, a sice 32 073 Kč.

Přestože paní Kučerová měla během produktivního života vyšší příjmy a zaplatila více na sociálním pojištění, tak obě paní budou mít maximální státní důchod odpovídající získané době pojištění v rozsahu 43 let, neboť osobní vyměřovací základ nad 130 796 Kč již státní důchod nezvyšuje.

Vyšší příjmy a nižší státní důchod

Proč je mimořádně důležitá získaná doba pojištění a jak vzroste důchod těm, kdo o něj požádají později? Dočtete se v plném znění článku na portálu Investujeme.cz.