4. 7. 2018

Kamil Rataj: Chceme být lídry v otevřeném bankovnictví

Banka CREDITAS jako první na českém trhu představila plně funkční otevřené bankovnictví. Klienti tak mohou v jejím internetovém bankovnictví ovládat i své účty u dalších bank. Svou roli technologického lídra v této oblasti Banka CREDITAS brzy potvrdí i novou FinTech aplikací, říká v rozhovoru místopředseda představenstva banky Kamil Rataj.

Účty jakých bank už mohou vaši klienti v internetovém bankovnictví ovládat?

V lednu jsme propojili internetové bankovnictví s Fio bankou a nyní mohou ovládat přes internetové bankovnictví CREDITAS i účty u Equa bank a Air Bank. Intenzivně jednáme také o propojení s Českou spořitelnou. Chceme postupně integrovat většinu českých bank a brzy představíme také vlastní multibankovní digitální platformu.

Po téměř půl roce jste stále jediní, kdo využil směrnice PSD2 a agregoval účty dalších bank. Jak si to vysvětlujete?

Trochu mě to překvapilo. Čekal jsem, že po lednové implementaci směrnice do českého prostředí to bude vypadat trochu jinak. Že se třeba už v únoru objeví několik bank, které služby spojené s liberalizací finančního prostředí nabídnou. Ale ono ne! Banky sice řešení připravují, většinou jsou již dostupné alespoň popisy API rozhraní pro napojení třetích stran, reálná možnost napojení však existuje jen v několika bankách. Problém je, že registrační proces a testování jsou složité. Situaci pozorně sledujeme a snažíme se postupně připojovat účty bank, kde už je to možné.

Jak se vám podařilo být nejrychlejší?

Jsme hodně flexibilní a pružnější než konkurence. A protože jsme relativně nová banka, snažíme se důsledně dodržovat všechny legislativní a regulatorní záležitosti. Brali jsme jako nutnost vyhovět směrnici PSD2 na úrovni otevření API ostatním subjektům. Současně s tím jsme rovnou připravili i tu aktivní část, tedy připojení účtů od konkurenčních bank do našeho internetového bankovnictví. A jsme rádi, že jsme byli první. Stovky klientů už si účty v internetovém bankovnictví propojily.

Jsou vyjednávání s bankami komplikovaná?

Složitý je spíše registrační proces. V budoucnu by i registrace v bankách měla probíhat elektronicky, dnes ji ale často doprovázejí papírové dokumenty a dlouhé reakční doby bank. Věřím, že se to postupně zlepší a skutečně se ocitneme v době digitalizace a otevřeného bankovnictví.

 

OTEVŘENÉ BANKOVNICTVÍ PŘINESE LIDEM NOVÉ SLUŽBY, USNADNÍ JIM ŽIVOT A POMŮŽE JIM TAKÉ UŠETŘIT A ZHODNOTIT PENÍZE.

Proč by měli klienti využívat otevřeného bankovnictví?

Otevřené bankovnictví je výhodné především pro majitele více účtů v různých bankách. Bez otevřeného bankovnictví musí klient používat internetové bankovnictví více bank a v každém z nich obsluhuje účty dané banky. Aby tak získal přehled nad více účty, musí si vytvořit vlastní pomůcku (například tabulku v Excelu) a zdlouhavě kopírovat údaje z jednotlivých bankovních aplikací. Pokud se ale účty propojí do jediné aplikace, má klient přístup ke všem informacím na jednom místě pod jedním přihlášením. Výsledkem je výrazná úspora času a snadné porovnávání stavů a toků financí na účtech.

Co v tuto chvíli směrnice PSD2 klientům bank umožňuje?

Klient může na jednom místě zobrazovat zůstatky, zadávat příkazy, stahovat výpisy či procházet historii. Konkrétní parametry závisí na API rozhraní dané banky, nicméně přístup k zůstatkům, historii pohybů a zadávání plateb by měly postupně umožnit všechny banky. Dalším krokem bude bezpochyby osobní správa financí.

Kdy se podle vás naplno projeví možnosti vyplývající ze směrnice PSD2?

Tento rok bude zlomový. Všichni hráči na trhu se budou do jisté míry otevírat, zkoušet nové možnosti a sbírat reakce klientů. Také se o tom bude víc psát a o revolučním významu PSD2 se dozví mnohem více než aktuálních 20 % Čechů. A věřím, že příští rok už bude agregace více účtů v jednom internetovém bankovnictví naprosto samozřejmá. Kromě toho se dá také počítat s tím, že vyrostou nové fintechové společnosti, které budou chtít využít situace a nabídnout nové zajímavé produkty.

Když se podíváte na liberalizaci prostředí, existují vítězové a poražení?

Vítězi jsou podle mě minimálně v první fázi jednoznačně banky. Bráno optikou licencování u České národní banky mají situaci mnohem jednodušší než třetí strany, tedy fintechové firmy. Banky už mají potřebnou licenci, disponují technickým a bezpečnostním zázemím a k tomu mají klientskou základnu. Potřebují „jen“ zdravý přístup k inovacím a technologickým trendům. Nároky na získání licence pro nové subjekty jsou poměrně vysoké, ale adekvátní finančnímu odvětví, ve kterém žadatelé chtějí podnikat.

Mluvil jste o tom, že připravujete multibankovní digitální platformu. Co si pod tím máme představit?

Otevřené bankovnictví je velká příležitost, promění bankovní trh jako celek. Stejně tomu bylo například u sdílení hudby, pronájmů či přepravních služeb. Rozhodně chceme být součástí a hybateli těchto změn. Proto nyní pracujeme na nové otevřené multibankovní digitální platformě. Tu bychom chtěli představit v následujících měsících. Platforma nabídne možnost obsluhy účtů různých bank a od počátku se zaměří na již zmíněnou správu financí a na propojení finančních i nefinančních služeb.

Je otevřené bankovnictví bezpečné?

Otevřené bankovnictví je maximálně bezpečné, protože poskytovatel otevřeného bankovnictví je pod dohledem ČNB, a navíc o stupni zabezpečení vždy rozhoduje majitel účtu. Otevřené bankovnictví totiž není povinné ani automatické, o povolení přístupu k aplikaci rozhoduje klient, který si sám stanoví, jakým třetím stranám zpřístupní vybrané informace a případně jim umožní iniciovat a realizovat platby z účtu. Přidělená oprávnění je následně možné měnit nebo ukončit, a to vše on-line. Samotné přidělení přístupu k účtu nebo autorizace transakcí vždy probíhá existující autorizační metodou banky, jejíž účty si klient napojuje. Pořád se tedy pohybujeme v prostředí bezpečných metod, které jsou v bankách dlouhodobě ověřené a stále se zdokonalují a doplňují o podpůrné monitorovací nástroje.

Dosud je řada lidí k otevřenému bankovnictví skeptická. Věříte, že se to změní?

Jsem o tom přesvědčený. PSD2 je to nejpodstatnější, co se v bankovnictví za poslední dekádu událo. Otevřené bankovnictví přinese lidem nové služby, usnadní jim život a pomůže jim také ušetřit a zhodnotit peníze. Na trh finančních služeb rovněž vstoupí nové subjekty, které budou pružné a inovativní. To bezesporu bude vyvíjet velký tlak na banky, které se tomuto trendu budou muset organizačně, procesně i technologicky přizpůsobovat.

Kamil Rataj

Kamil Rataj

Je místopředsedou představenstva Banky CREDITAS a současně působí na pozici ředitele Úseku provozu a ICT. Členem představenstva Záložny CREDITAS a následně jeho místopředsedou je od roku 2012. V bankovnictví se pohybuje již od roku 1999, kdy pracoval na vedoucích pozicích v eBance či Raiffeisenbank. Aktivně se zapojil do úspěšné fúze obou bank, řídil centralizaci významných činností back-office a optimalizaci vybraných pobočkových procesů. Během své profesní dráhy vedl řadu významných projektů v oblasti implementace a rozvoje bankovních systémů.