1. 8. 2018

Kdo brzdí fintech?

Finanční technologie (fintech) mají před sebou světlou budoucnost. Přítomnost ale již tak zářná není. Přestože se technologické společnosti smějí dostat k bankovním datům již od ledna, realita je jiná. Kdo je brzdou?

Od 13. 1. 2018 mohou dle evropské směrnice PSD2 získat fintechové společnosti přístup k bankovním datům. Samozřejmě se souhlasem klienta a za přísných bezpečnostních opatření, aby data nebyla zneužitelná a zcizitelná. Výsledkem by měly být nové služby a produkty pro klienty a i zlevnění bankovních služeb vlivem otevření konkurence.

Útok pružných a flexibilních technologických společností na zkostnatělé bankovní instituce se ale nekoná. Důvodů je přitom hned několik – od zdlouhavého licencování společností s oprávněním pracovat s bankovními daty po nepružnou schopnost bankovních institucí bankovní data klientů zpřístupnit.

ČNB vrací k připomínkám

Česká národní banka má udělovat finančně technologickým společnostem licenci. Tu zatím neudělila žádnou, zato třem fintech společnostem vrátila jejich žádost s připomínkami. „Žádosti o udělení povolení nebývají bohužel perfektní. Od žadatelů je proto nutné nejprve vyžadovat doplnění žádostí, teprve pak lze přistoupit k jejich věcnému posouzení,“ uvedla Dita Vejnárková z odboru komunikace ČNB.

Jak banky (ne)připravují svá rozhraní pro přístup třetích stran ke klientským účtům a proč fintech Richee vznikl nikoli samostatně, ale pod křídly Banky CREDITAS? Odpovědi najdete v plném znění článku na portálu Investujeme.cz.