15. 10. 2020

Kamil Rataj: Koncept openbankingu vnímám jako správný

Banka CREDITAS v srpnu představila své nové on-line bankovnictví. Nabízí řadu nových funkcí a velký důraz klade na otevřené bankovnictví. Jak vidí openbanking a jeho budoucnost, nám řekl Kamil Rataj, místopředseda představenstva Banky CREDITAS.

Správa financí se nezadržitelně přesouvá z bankovních poboček na internet. Jak velký důraz je dnes kladen na digitální obsluhu financí?

Internet a zejména mobil jsou zásadní obslužné kanály ve všech bankách. Klienti očekávají, že on-line vyřídí téměř vše. To jim také dnešní mobilní a internetové aplikace bank umožňují. Samozřejmostí je běžná obsluha účtů a platebních karet, ale také zakládání produktů. V Bance CREDITAS si mohou klienti přes mobil nebo internet založit běžné účty, spořicí účty, termínované vklady a platební karty – vše bez návštěvy pobočky.

Jak důležité je podle vás mobilní bankovnictví?

Obliba mobilního bankovnictví skokově roste a banky se tomuto trendu přizpůsobují – loni už mělo banku v mobilu 48 procent lidí. K náhledu na účty v CREDITAS klienti dnes již využívají mobilní aplikace častěji než internetové bankovnictví. V případě zadávání plateb ještě nepatrně převažuje internet, to je ale způsobeno tím, že touto cestou lze zadávat i hromadné příkazy na základě podkladů z účetnictví firem. Poměr obsluhy banky přes internet nebo mobil se rychle mění právě ve prospěch mobilních telefonů. Je to logické, mobil máme u sebe stále, většinou je stále on-line a běžné operace jsou na něm zpravidla snazší – například platbu zadám vyfocením QR kódu na faktuře, podepíšu ji skenem obličeje apod.

Současné mobilní bankovnictví CREDITAS bylo pod původním názvem Richee českým průkopníkem na poli multibankingu. Jak se otevřené bankovnictví vyvíjí a jakou budoucnost mu předpovídáte?

V multibankingu je naše aplikace CREDITAS Banking stále jedničkou. Nyní nabízí obsluhu účtu již ve 21 českých a slovenských bankách a průběžně doplňujeme další. Nově jsou tyto služby v plném rozsahu dostupné pro všechny klienty Banky CREDITAS (předcházející internetové bankovnictví je nabízelo jen v omezené míře a mobilní bankovnictví vůbec). Ze statistik je patrné, že především k náhledu si klienti účty v jiných bankách připojují stále častěji. Dnes jich v CREDITAS obsluhujeme zhruba 25 000.

Koncept openbankingu obecně vnímám jako správný se silným potenciálem pro využití v bankovním světě i mimo něj. Nicméně všechno chce svůj čas. Dnes již víme, že minimálně první rok nebyl z pohledu širšího využití příliš úspěšný – možnost sdílení informací mezi bankami byla velmi omezená, informace bylo možné sdílet jen s omezeným počtem bank, a i samotná rozhraní vykazovala spoustu problémů.

Dnes je situace výrazně lepší, což potvrzuje i počet bank, se kterými se nám podařilo propojit, a také rostoucí počet klientů, kteří přes naše aplikace na účty v jiných bankách nahlížejí. Postupně vznikají i zajímavé projekty, které openbanking využívají i pro jiné účely, např. pro posouzení bonity klientů při žádostech o úvěry, pro platby na e-shopech… Openbanking je i jedním z předpokladů pro připravovaný projekt sdílení tzv. bankovní identity.

Nové on-line bankovnictví CREDITAS Banking jste spustili začátkem srpna. Můžete je čtenářům představit?

Jedná se o moderní on-line bankovnictví, které primárně nabízí jednoduchou a komplexní obsluhu bankovních produktů a služeb. Mimo obsluhu produktů CREDITAS je možné obsluhovat účty i v dalších bankách, kde využíváme právě zkušenosti a technickou připravenost z projektu Richee. Jedná se o balíček mobilní aplikace a desktopu. Oba světy jsou úzce propojeny a vzájemně se doplňují – aplikace může být například použita pro přihlášení do internetové verze a pro podepisování transakcí.

Nová mobilní aplikace CREDITAS Banking Mobile vychází z aplikace Richee a nabízí výrazně širší paletu služeb, než mělo původní mobilní bankovnictví. Pro příklad uveďme okamžité platby, trvalé platební příkazy, zahraniční platby,
pokročilé nastavení platebních karet a mnoho dalšího.

Kamil Rataj (Banka CREDITAS)

OPENBANKING JE JEDNÍM Z PŘEDPOKLADŮ PRO PŘIPRAVOVANÝ PROJEKT SDÍLENÍ TZV. BANKOVNÍ IDENTITY.

Nové mobilní bankovnictví CREDITAS Banking vzniklo z aplikace Richee. Byl to původní záměr, nebo až s postupným vývojem rostly i ambice aplikace?

Richee byl původně koncipován jako univerzální platforma pro obsluhu účtů v jiných bankách bez nutnosti vedení účtu v Bance CREDITAS (tato možnost je k dispozici i nyní). Postupně jsme ale v aplikaci začali nabízet i produkty CREDITAS a začalo být zřejmé, že výrazně vyšší aktivita je právě na běžných bankovních službách, tzn. obsluze účtů, platbách, použití karet apod.

Tyto služby jsme proto stále více podporovali a rozvíjeli a aplikace se dostala do stavu, kdy nabízí mnohem širší funkcionalitu než původní mobilní bankovnictví CREDITAS a současně ji využívá i více klientů. Její užší propojení s bankou a náhrada existující mobilní aplikace je tak zcela logická. O nic z původní funkčnosti, včetně služeb openbankingu, ale aplikace nepřichází, naopak bude dále rozvíjena tak, aby klientům nabídla pohodlnou správu financí jak v CREDITAS, tak v jiných bankách.Vedle zmíněného mobilního bankovnictví klientům nabízíte i zcela nové internetové bankovnictví.

Co vás vedlo k vývoji modernějšího IB?

Původní internetové bankovnictví má technické limity, které nás omezovaly v zavádění nových funkčností, zjednodušení obsluhy a individuálních klientských nastavení. Nyní si například klient může nastavit přehled produktů dle svých preferencí pouhým přetažením z místa na místo. Drag and drop funkce je pak dostupná i pro zadávání plateb mezi účty klienta. Mimo tato, na první pohled viditelná vylepšení, nové rozhraní umožní flexibilnější zavádění nových funkčností i do budoucna.

Na jaké funkce a vylepšení se klienti při vstupu do nového bankovnictví mohou těšit?

Snahou je nabídnout jednoduchý pohled na produkty a intuitivní přístup k základním operacím. Všechny produkty jsou prezentovány formou přehledných widgetů/dlaždic, které zobrazují základní informace, jako zůstatky a poslední transakce, a současně je z nich přístup k nejčastějším funkcím. Klient si může plochu uspořádat podle svých preferencí, účty si může sám jednoduše pojmenovat a například i seskupovat dle přiřazených štítků/hashtagů.

Dbáme také na to, aby CREDITAS Banking a mobilní aplikace tvořily propojený ekosystém – pomocí aplikace se lze do CREDITAS Bankingu přihlásit načtením QR kódu, aplikací lze podepisovat operace zadané na internetu apod. Většina služeb je dostupná jak v mobilní, tak v internetové aplikaci a klient si může zvolit, co a kdy použije – platí však, že pokud něco nastaví v jedné aplikaci, je to automaticky dostupné i ve druhé, např. připojené banky, nastavení výpisů, účtenky k transakcím…

Zkusíte představit i novinky, které pro uživatele CREDITAS Bankingu chystáte?

Zejména desktopová verze CREDITAS Bankingu po spuštění nabízí plnou podporu pro klienty z řad fyzických osob. Dostupná je pochopitelně i pro živnostníky a právnické osoby, pro ty ale ještě v nejbližších měsících doplníme možnost zadávání hromadných plateb a jejich import z účetních systémů, podepisování pokynů při kombinovaných dispozičních oprávněních nebo šablony plateb. V letošním roce plánujeme doplnit také podporu pro investiční produkty.

Pro klienty jde o významnou změnu, což je vždy obtížné – očekává se od nich, že vymění prostředí, na které jsou zvyklí, za nové, které má sice lepší funkčnosti a možnosti vlastního nastavení, ale je prostě nové. To lze zvládnout jen skutečně dobrým produktem a dobře vedenou komunikací, o což budeme usilovat.

Jak si vy osobně představujete budoucnost on-line bankovnictví, případně čeho byste na tomto poli chtěli dosáhnout?

Klíč je v jednoduchosti obsluhy. Vše musí být co nejpřirozenější. Klienti dnes nechtějí věnovat čas studování nastavení, nebo dokonce návodům. O to se snažíme jak v aplikaci, tak i v novém CREDITAS Bankingu – příkladem mohou být platby na kontakty, fulltextové vyhledávání s možností snadného opakování plateb, zadávání plateb pomocí textu a mnoho dalších. Samozřejmé je i to, že o všech pohybech na účtu se dnes klient hned dozví notifikací na hodinkách nebo v telefonu.

Očekávám, že v budoucnu bude bankovnictví klientům ještě více asistentem – bude například hlídat, zda není třeba zaplatit účty, firmám bude připravovat podklady pro reporting a komunikaci s dalšími úřady apod. Díky stále pokročilejším datovým analýzám, elektronizaci komunikace a otevřenému bankovnictví to je velmi pravděpodobný směr.

Kamil Rataj

Kamil Rataj

Místopředseda představenstva Banky CREDITAS a ředitel Úseku provozu a ICT. V bankovnictví působí již od roku 1999. Pracoval ve vedoucích pozicích v eBance či Raiffeisenbank. Aktivně se zapojil do úspěšné fúze obou bank, řídil centralizaci významných činností back-office a optimalizaci procesů. Během své profesní dráhy vedl řadu významných projektů v oblasti implementace a rozvoje bankovních systémů.