9. 5. 2019

Mnoho povyku pro úrokové sazby

Pokud bych měl vybrat vlastnost, která je pro naši banku charakteristická od jejích počátků, pak je to osobní přístup ke klientům. Jsme – a i v budoucnu chceme být – nejen místem pro bezpečné zhodnocení úspor, ale také těmi, kdo klientům dokážou vždy poradit.

Spektrum otázek je široké, některé se ale opakují se železnou pravidelností. Jak zhodnotit své volné prostředky? Kdy a kam investovat? Budou se ještě zvedat úrokové sazby u termínovaných vkladů a spořicích účtů? Je ten správný čas pro uložení úspor na delší dobu, nebo je lepší pouze vklad "na viděnou"?

Jednoznačná odpověď na tento typ dotazů samozřejmě neexistuje. Přesto na ně zkusím odpovědět. Domnívám se, že úrokové sazby u bankovních produktů – spořicích účtů a termínovaných vkladů – se už příliš zvyšovat nebudou. A právě proto je teď ten správný čas na rozhodnutí, zda uložit svoje volné finanční prostředky na delší časové období. Moje tvrzení se opírá o tato fakta:

  • vývoj inflace a zpomalování ekonomického růstu,
  • přebytek likvidity a tím nízký konkurenční boj v oblasti spořicích produktů,
  • nabídka bankovních produktů v Česku a zvyklosti českého střadatele.

Zamyslete se, co dělají vaše peníze

Co z toho všeho plyne pro běžného klienta banky? Aby se zamyslel, kde leží a jak vydělávají jeho peníze. I velmi konzervativní a bezpečné produkty, jakými jsou třeba spořicí účty, se mohou výrazně lišit. Už při vkladu sto tisíc může být rozdíl mezi dobře a špatně úročeným produktem několik tisíc.

Důležité jsou i plány s úsporami do budoucna. Pokud klienti v blízké době plánují investici, třeba nákup rekreační chaty, pak je zcela pochopitelné, že si peníze nechávají okamžitě dostupné. I k tomu ale slouží spořicí účet, na kterém peníze vydělávají. Pokud ale plány klientů sahají třeba k horizontu několika let nebo žádné plány aktuálně nemají, pak by se měli zaměřit na termínované vklady nebo investiční produkty, které nabízejí vyšší zhodnocení.

Termínované vklady jsou bezpečné a ze zákona pojištěné až do výše 100 000 eur. Čím je doba, na kterou jsou prostředky uloženy, delší, tím vyšší je úroková sazba.

Pokud klient požaduje vyšší zhodnocení svých prostředků, jako alternativa se nabízejí investiční produkty, například dluhopisy. Investicí do dluhopisů lze prostředky zhodnotit až několikanásobně oproti bankovním vkladům. Ovšem „čím vyšší zisk, tím vyšší riziko“. Na dluhopisy se totiž povinné pojištění nevztahuje, klient proto před investicí musí mnohem pečlivěji zkoumat, do jakých dluhopisů investuje, kdo je emitentem, zda emitent poskytl své dřívější ekonomické výsledky a řadu dalších informací.

Makroekonomický vývoj

Inflace dosahuje nyní 2,5 %, ale střednědobý výhled počítá s hodnotou požadovaných 2 %, na která ČNB dlouhodobě cílí. Růst HDP je pravděpodobně za svým maximem a také zprávy o očekávaném vývoji světové, ale především evropské ekonomiky jsou velmi střízlivé. A nelze opomenout ani globální hrozby, jako je probíhající obchodní a kybernetická válka, zadrhávání čínské ekonomiky či sebevražedné pokusy Evropské komise na vlastním automobilovém průmyslu. V negativních zprávách by se dalo pokračovat.

Pozitivních zpráv je výrazně méně, vlastně mě napadá jen vysoká zaměstnanost a s tím úzce spojený mzdový vývoj. Je proto možné tvrdit, že ekonomika se v rámci svého hospodářského cyklu nachází za bodem kulminace. Z toho také plyne, že v tomto roce nelze očekávat další výrazné zvyšování sazeb ze strany ČNB, tak jak jsme toho byli svědky v roce předcházejícím. Tipnul bych jedno zvýšení repo sazby o 0,25 %. (Článek vznikl na počátku března, ČNB zvýšila 2T repo sazbu o 0,25 % k 3. 5. 2019 - pozn. red.)

Jaký má 2týdenní repo sazba ČNB vliv na sazby bankovních produktů?

Vliv má klíčový. Závisí na ní tržní úrokové sazby a úrokové sazby, za které banky půjčují svým klientům peníze. Banka může totiž svoji volnou hotovost uložit u ČNB za 2T repo sazbu. Taková půjčka je považována za bezrizikovou a její výše není nijak omezena. Když ale stejná banka půjčí někomu peníze například na nákup nemovitosti formou hypotečního úvěru, musí k bezrizikové sazbě připočítat i své riziko, správní náklady a zisk, který chce dostat na poměrnou část kapitálu, jenž se k takovému úvěru váže. Hypoteční trh je navíc velmi konkurenční, proto jednotlivé banky nabízejí podobný produkt za velmi podobnou cenu.

Za poslední rok a půl jsme byli sedmkrát svědky zvyšování repo sazby. Proč však banky nezvyšují stejným tempem i úrokové sazby na svých vkladových produktech? Repo sazba ČNB má samozřejmě vliv i na výši úrokové sazby na spořicím účtu a termínovaném vkladu. Tento úrok ale výrazně ovlivňují i další faktory. Tím hlavním je přebytek hotovosti v oběhu a fakt, že banky se o trh s hotovostí zrovna „neperou“. To dobře ilustruje graf růstu bilance celého bankovního sektoru a zůstatků přebytečné hotovosti ukládané v ČNB za 2T repo sazbu (přijaté úvěry od tuzemských bank). Spojnice objemu úvěrů (tedy peněz), které ČNB přijala od tuzemských bank, v posledních třech letech strmě roste. A právě tyto peníze, které si banky krátkodobě ukládají do ČNB, jsou onou přebytečnou hotovostí.

Graf č. 1 - Bankovní sektor

Nicméně nejzásadnější vliv na nízké úrokové sazby na vkladových produktech mají samotní klienti bank a jejich konzervativnost. Často čtu v rádoby odborných článcích stesky, že banky neplatí klientům dobrý úrok, který by nejlépe odpovídal minimálně inflaci, popř. 2T repo sazbě. Následují obvykle kritické komentáře, jak ty samé banky zvyšují úroky na hypotékách a úvěrech.

Vážení čtenáři, toto opravdu není jen chyba bank, ale také vás, klientů. Je přece jen na vás, kde necháte zhodnocovat své peníze. Například Banka CREDITAS nabízí na spořicím účtu úrokovou sazbu až 1,3 % ročně bez omezení výše vkladu, zatímco průměr trhu je zhruba na polovině a s omezenou výší vkladu. Přesto klienti nechávají svoje úspory i v bankách s nízkým, či dokonce nulovým úročením. Je to chyba bank, nebo chyba klientů? Zajímavým údajem je i chování klientů z pohledu rozložení jejich financí v bankách. Z něj vyplývá, že klienti mají většinu svých prostředků uložených „na viděnou“ (tzn. na běžných a spořicích účtech). Termínované vklady z nabídky většiny bank tak již téměř zmizely. O jak výrazný a dlouhodobý trend se jedná, nejlépe ukazuje graf č. 2.

Graf č. 2 - Klientské peněžní prostředky v bankách

Je zřejmé, že dokud bude trvat stav nadměrné volné likvidity umístěné v bankách a zároveň stav, kdy jsou klienti velmi konzervativní a neradi mění svou banku, nedojde k plošnému zvýšení sazeb na bankovních produktech určených pro klientské spoření.

Tento článek byl napsán 5. 3. 2019 a vyšel v tištěném magazínu C JOURNAL 1/2019. 

Vladimír Hořejší

Vladimír Hořejší

Je předsedou představenstva Banky CREDITAS. Ve funkci člena představenstva působil od roku 2012, jeho předsedou je od roku 2013. Během své profesní dráhy zastával řadu vedoucích pozic ve státní i soukromé sféře, např. v Konsolidační bance Praha, České konsolidační agentuře. Byl také náměstkem ministryně informatiky pro oblast e-governmentu.

Vysvětlení odborných termínů

2T repo sazba je základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů.

p. a. je zkratka latinského per annum – ročně, za rok.

Právní upozornění

Tento článek vyjadřuje osobní názor autora a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto článku nelze považovat za radu k jednotlivé investici, nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici.