20. 2. 2019

Na bankovních úrocích mohou vydělat i bytová družstva a SVJ

Řada bytových družstev a společenství vlastníků jednotek má na svých účtech značné finanční prostředky. Obvykle se jedná o postupně narůstající úspory ve fondu oprav, nebo o rezervy ukládané pro případ nečekaných výdajů. Mnohá BD a SVJ ale netuší, že své peníze mohou nechat vydělávat. Třeba tím nejjednodušším a současně velmi bezpečným způsobem – na dobře úročeném běžném účtu.

Finanční strategie jednotlivých družstev a společenství se obvykle odvíjejí od převažujícího názoru členské základny. Pokud opravy domů nejsou urgentní záležitostí a lze je o několik let odložit, družstevníci či vlastníci bytů často požadují, aby si družstvo nebo společenství nejprve část peněz naspořilo. Tím jednak v budoucnu sníží výši úvěru a z něj plynoucích úroků, ale také zvýší pocit jistoty, že družstvo nebo společenství nemá příliš velké dluhy.

Řada BD a SVJ tak má naspořeny značné finanční prostředky, které ale ponechává na běžných účtech. A to i v případech, kdy je známo, že peníze jsou určeny na opravu, která je naplánována až za několik let.

Jaký je nejčastější důvod k ponechání peněz tam, kde nevydělávají? Základní příčinou je opatrnost většiny členů družstva či společenství. Ti na schůzích odmítnou veškeré návrhy vedení BD/SVJ na výnosné investování úspor. Než podstupovat jakékoli, i malé investiční riziko, nechají raději společné úspory na běžném účtu, kde ovšem v důsledku inflace pomalu ztrácejí hodnotu. Mnohá družstva a společenství tak zůstávají ve stavu, který nevyhovuje ani jejich vedení, ani členské základně: uložené peníze postupně ztenčuje inflace, členské schůze ale opakovaně odmítají jakýkoli způsob zhodnocení úspor.

Úroky i na běžném účtu

Právě pro tato družstva a společenství je řešením specializovaná nabídka od Banky CREDITAS. BD a SVJ v ní mohou i na běžném provozním účtu získat úrok 0,6 % ročně. Ještě vyšší sazby pak banka nabízí na termínovaných účtech. Nejkratší, jednoletý vklad nabízí úrok 1,6 % p.a., na dvouletém vkladu je sazba 2,1 % ročně. Pětiletý vklad přinese BD či SVJ 2,7 % ročně a nejdelší, desetiletý vklad nabízí 3,1 % p.a. Kromě českých korun je možné termínované vklady vést i v eurech, v tom případě se úroky pohybují od 0,4 % do 1,4 % ročně.

Velkou výhodou běžných účtů i termínovaných vkladů je zákonné pojištění. Všechny vklady jsou pojištěny až do ekvivalentu 100 tisíc euro (při kurzu např. 26 Kč/€ jde o částku 2 600 000 Kč). Pojištění se vztahuje jak na vklady, tak na úroky.

Pro SVJ a BD platí v Bance CREDITAS sazby, které důvěrně znají vkladatelé z řad občanů: nulové poplatky za zřízení a vedení účtu, za příchozí i odchozí platby, za nastavení, změny nebo zrušení platebních příkazů a SIPO nebo za prvních 5 výběrů z jakéhokoli bankomatu v Česku. Samozřejmostí je také bezplatné internetové bankovnictví.

Nabídka na míru

Nabídka Banky CREDITAS není výjimečná jen výší úroků, ale také individuálním přístupem ke klientům. Jednotlivá bytová družstva a společenství vlastníků se od sebe navzájem liší. Nejde přitom jen o velikost domů, počty členů SVJ/BD či budoucí plány. Ještě důležitějším aspektem je skladba členské základny družstva či společenství. V organizacích s mladším členstvem bývá pro vedení družstva či společenství podstatně jednodušší vysvětlit a prosadit finanční a investiční plány. Tam, kde jsou naopak členové vyššího věku, se často projevuje velká opatrnost a někdy také nedůvěra k finančním institucím. Banka CREDITAS proto vedení SVJ a BD nabízí pomoc při přípravě členských schůzí, na kterých bude vedení družstva či společenství vysvětlovat, jaké důvody vedly k výběru nabídky právě této banky a proč jsou běžné či termínované účty velmi bezpečným řešením.

Podrobnější nabídku šitou na míru konkrétnímu SVJ či BD můžete mít i vy. Stačí se zastavit na kterékoli pobočce banky nebo oslovit regionálního firemního bankéře, se kterým si dojednáte schůzku.

 

Banka CREDITAS

Banka CREDITAS

Banka CREDITAS působí na českém finančním trhu již 24 let. Zaměřuje se především na nadstandardní zhodnocení úspor pro retailové klienty, firmám a podnikatelům nabízí na míru šité úvěry a bezkonkurenční devizové konverze. V nezávislém ratingovém projektu Vstřícná banka, který hodnotil kvalitu služeb českých bankovních institucí za období od ledna 2019 do března 2020, obsadila Banka CREDITAS 1. místo jako nejlevnější česká banka.