17. 10. 2019

Na návštěvě zákulisí placení kartami

Platební karty představují instrument umožňující platit a vybírat hotovost. Co se děje na pozadí placení kartami? Jak pozná terminál obchodníka, že platba je krytá? Kteří hráči vystupují v zákulisí mezinárodního systému platebních karet?

Díky rozvoji informačních a komunikačních technologií a standardizaci dnes můžeme platební kartu vydanou pod hlavičkou mezinárodní kartové asociace českým vydavatelem použít v zemi na druhé straně zeměkoule. Původní identifikační technologii v podobě uchování dat na magnetickém proužku vytlačily možnosti nabízené technologií čipovou, možnosti bezdrátového přenosu dat umožnily platby bezdrátové…

Není problém vybírat valuty z bankomatu a platit útraty v cizí měně. Na pozadí toho všeho stojí technologie snižující náklady identifikace toho, kdo kartou platí, ověřování a zúčtovávání plateb, zdokonalení a zrychlení přenosu dat o transakcích do autorizačních center anebo k vydavatelům karet.

Placení kartami v devizové cizině bez hotovosti

V době vzniku tohoto článku autor pobýval na zahraniční dovolené a svůj pobyt v hotelu hradil platební kartou. Proběhlo vložení karty do platebního terminálu, kdy bylo prostřednictvím karetní asociace automatizovaně ověřeno, zda na svázaném účtu existuje krytí. Díky autorizaci zadáním správného PINu došlo k blokaci příslušné sumy na účtu majitele karty.

K zúčtování dojde později, nicméně vše s platbou související probíhá elektronicky a automatizovaně, papírové potvrzení z platebního terminálu je svým způsobem už jen zbytným reliktem. Stačí vzít chytrý telefon, přihlásit se k účtu svázanému s kartou a ihned ověřit, jaká suma byla v souvislosti s platnou zablokována. Příklad platby kartou dokládá konec doby "papírové" a nepřehlédnutelný nástup doby "elektronické", neoddiskutovatelný pokrok digitalizace.

Žádné zajišťování valut, žádná směnárna, žádné ochraňování hotovosti, všechno související s převodem peněz může proběhnout elektronicky a automatizovaně. Stejný osud koneckonců doprovází i cenné papíry a transakce s nimi, listinná forma cenných papírů je minulostí, vítězí forma zaknihovaná. Transakční náklady klesají na minimum, a zaplacené poplatky se stávají průzračnější a předpověditelnější.

V zákulisí placení kartami

Při pohledu do zákulisí fungování systému platebních karet je vhodné začít popisem zapojených hráčů. Držiteli karty, to jsme my, k navázanému účtu někdo vydal platební kartu. Vydavatelem platební karty je často banka, která nám jako klientům třebas umožňuje použitím karty čerpat peníze ze svázaného debetního účtu (pak jde o kartu debetní). Platíme, autorizujeme a příslušná suma je následně stržena třebas z našeho bankovního konta. Použitím karty také můžeme třeba čerpat dluh, platba je připsána na úvěrový účet – pak jde o kartu kreditní (credit = úvěr).

Dalším důležitým hráčem je kartová asociace. Tato představuje sdružení vydavatelů platebních karet, mezi které patří například Mastercard, Visa, nebo třeba Diners Club. Obchodník, u kterého v obchodě prostřednictvím platebního terminálu platíme, má poskytovatele, ve spolupráci s kterým platební infrastrukturu v podobě terminálu nebo platební brány provozuje. Jde třeba přímo o banku obchodníka, která obchodníkovi vede účet, na který mají inkasované platby doputovat.

Co se děje v zákulisí, které držitel karty nevidí? Jak probíhá identifikace a autorizace při placení kartami? Jaký je rozdíl mezi on-line a off-line platbami kartou a co se děje při reklamaci nebo zpětné platbě? Dočtete se v kompletním znění článku na portálu Investujeme.cz.