27. 9. 2019

Objevte svoji Odvahu darovat

Pod křídly o.p.s. Společně pro děti se zrodil unikátní webový projekt. Platforma, na které si sami můžete zvolit, kterému dítěti nebo dětem pomůžete v jejich nelehké životní situaci. Je pouze na vás, komu a pro jaký konkrétní účel bude váš dar určen. A díky zpětné vazbě od dětí budete mít jistotu, že vaše peníze skutečně pomohly potřebným.

Obecně prospěšná společnost Společně pro děti dokázala v minulosti splnit stovky dětských přání, ať již měly podobu zájmových kroužků, lyžařských výcviků, školních obědů, sportovního vybavení, ale také pomoci v životě s těžkým zdravotním postižením. Hlavním cílem společnosti je odstranění sociálního vyloučení dětí ohrožených chudobou či jiným handicapem, mezi příjemce pomoci proto často patří děti z neúplných rodin nebo děti s rodiči trpícími závažnou nemocí.

Vloni na jaře spustila společnost rozsáhlý projekt Společně pro děti do škol, do kterého jsou zapojeni ředitelé a učitelé základních škol. Mají o svých žácích přehled, a to jim umožňuje identifikovat děti, které potřebují podporu. Rodiče těchto dětí obvykle o možnosti získat pomoc z projektu Do škol vůbec nevědí a informace o možné podpoře dostávají až díky pomoci pedagogů.

I když Společně pro děti štědře podporuje Banka CREDITAS, prostředky nadace nejsou neomezené. Společně pro děti proto přichází se zcela novým projektem: webovou platformou Odvaha darovat, na které si dárci mohou prohlédnout příběhy a potřeby konkrétních dětí, a sami si vybrat, koho podpoří.

"Na www.odvahadarovat.cz najdete příběhy dětí, které neměly v životě tolik štěstí a jsou zatíženy finančním, sociálním či zdravotním handicapem. Jejich příběhy k nám přicházejí přes nadace, školy, dětské domovy či jiné organizace, které jsou s dětmi v přímém kontaktu," vysvětluje Hana Dvořáková, projektová manažerka Společně pro děti. "Příběhy zveřejňujeme anonymně a je jen na dárci, který dětský příběh je jeho srdci nejbližší, a proto mu nabídne svoji pomoc. Od dětí dárci dostanou poděkování v podobě obrázku nebo dopisu, který přijde e-mailem nebo poštou."

Odvaha darovat umožňuje výběr, na co a kterému dítěti přispějete

Ukažte svoji odvahu darovat

Pomoc, kterou můžete jednotlivým dětem věnovat, není pro běžného člověka nijak vysoká – pohybuje se v řádech stovek korun. Každý příspěvek Odvaze darovat znamená, že bude méně dětí, které nemohou navštěvovat zájmové kroužky, nemají peníze na lyžařský výcvik nebo školní exkurzi, nedostanou potřebné vybavení na oblíbený sport nebo zůstanou ve školní lavici v době, kdy jejich spolužáci jedou na výlet. I díky vám mohou děti zažít opravdová dobrodružství. Děkujeme, že najdete svoji Odvahu darovat.

WWW.ODVAHADAROVAT.CZ