2. 10. 2020

Odborná péče s láskou, respektem a úctou

Alzheimerovou nemocí a dalšími demencemi je v Česku postiženo více než 150 000 lidí. Odhaduje se, že během následujících dvaceti let stoupne jejich počet na dvojnásobek. Domovů se speciální péčí je nedostatek, ty stávající evidují desetitisíce odmítnutých žadatelů. Státu tak pomáhají v péči o takto nemocné soukromá zařízení. Největší síť Alzheimercenter v Česku buduje skupina UNICAPITAL, která vlastní celkem 14 specializovaných zařízení.

Jak poznat Alzheimerovu chorobu?

Včas rozpoznat demenci není pro okolí vždy snadné. Pacient obvykle poruchu sám nerozpozná nebo se stydí a příznaky maskuje. Mírné poruchy myšlení a zapomínání jsou často okolím mylně považovány za přiměřené věku, a to i v případě závažnějších výpadků paměti či slovní zásoby.

Narušených schopností si můžete všimnout nejčastěji při běžném rozhovoru. Indicií mohou být časté nepřesnosti, logické chyby v odpovědích, obtížné hledání slov při komunikaci a nevybavování si některých událostí a údajů.

Pacienty přivádí k lékaři nejčastěji potíže s pamětí a myšlením. Často ale upozorní na problémy lékaře spíše rodina nebo přátelé. Postupně může nemoc vést až ke změně celé osobnosti, přičemž primární poruchou bývá zhoršení poznávání, inteligence a paměti, často dochází ke změnám emocí a chování.

Péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou je náročná

V pokročilém stadiu demence se rodina obvykle neobejde bez kvalifikované pomoci. Sama by totiž péči nezvládla. U každého pacienta je projev i průběh nemoci jiný, a tak je na pečujícím, aby zvážil, nakolik a jak dlouho je nemocný člověk schopen být doma sám a kdy vyžaduje neustálou přítomnost druhé osoby.

Někdy nezbývá nic jiného než 24hodinová péče, kterou nabízí ve svých 14 zařízeních po celé České republice i společnost Alzheimercentrum. Ta působí v oblasti sociálních služeb od roku 1996, kdy bylo otevřeno první centrum v Písku. "Náš unikátní koncept péče staví na individualizovaném komplexním přístupu, respektu, úctě a profesionálních dlouholetých zkušenostech. Klientům vytváříme nový domov, a tomu odpovídá prostředí i přístup. Ve všech Alzheimercentrech klademe velký důraz na maximální možnou kvalitu péče a na zapojování klientů do aktivizačních terapií," říká Martina Svobodová, mluvčí společnosti Alzheimercentrum. Alzheimercentra poskytují klientům vyváženou nutriční stravu a počet zaměstnanců odpovídá náročnosti poskytované péče. Rodinná atmosféra, pocit bezpečí a pohodlí klientů jsou v Alzheimercentru stěžejní.

Alzheimercentrum
Klienti v Alzheimercentrech se nikdy nenudí. Aktivity mají po celý den

K udržení kvality života je nutná fyzická i mentální aktivita

Na základě znalosti potřeb klientů, jejich zvyků i zájmů, které jsou součástí biografické anamnézy sestavené při přijetí, zapojují v Alzheimercentru klienty do široké škály aktivizačních činností. Plán činností pro každého klienta nastavují v centru individuálně, s ohledem na jeho možnosti, potřeby a zdravotní stav. Po přijetí procházejí všichni klienti adaptačním procesem v řádu několika týdnů, kdy si zvykají na nový "domov". "Řídíme se moderními terapeutickými postupy, které vycházejí z nejnovějších vědeckých poznatků, ale i zkušenostmi z více než 20leté praxe. Náš odborný personál v péči a přístupu ke klientům používá prvky bazální stimulace, validace a širokou škálu aktivizačních programů," popisuje Martina Svobodová.

V nedávno otevřeném Alzheimercentru v Černošicích například najdete chodníčky vysypané mechem a šiškami, které klientům centra připomínají doby, kdy chodili do lesa na houby. Chodníčky s oblázky zase evokují dovolenou u moře a chorvatské či řecké pláže. Zahrada je vybavená tak, aby podněcovala všechny smysly klientů. Mohou se zapojit do zahradničení, ochutnávat vlastnoručně vypěstované plody a přivonět si k okrasným kvetoucím rostlinám. Kapacita černošického Alzheimercentra, které představujeme na titulní fotografii, je 70 klientů a do budoucna by se celkový počet lůžek mohl téměř zdvojnásobit.

Mapa Alzheimercenter

Oživování vzpomínek zlepšuje náladu i celkový stav

"Bazální stimulace je ošetřovatelský koncept podporující lidské vnímání, pohyb a komunikaci. Základním principem je využívání smyslů, kterými člověk vnímá sám sebe a své okolí. Při uplatňování zásad bazální stimulace připomínáme klientům milé doteky, zvuky, vůně nebo události. Bazální stimulace dosahuje výborných výsledků u klientů, kteří jsou v těžkém stadiu demence, nekomunikují a zdánlivě nereagují," upřesňuje ředitelka Alzheimercentra Černošice Jarmila Siverová a dodává: "V naší péči využíváme doteky jako základní spojnici pro komunikaci. S klientem se snažíme pracovat na úrovni jeho vnímání, aby vzniklo vzájemné porozumění a důvěra. Aktivujeme tím jeho mozkovou činnost stimulací dlouhodobých paměťových drah a smyslových orgánů. Pomocí doteků provádíme u klienta zklidňující nebo naopak povzbuzující stimulaci, díky kterým si klient uvědomuje sám sebe, svoje tělo."

Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou je jednou ze základních terapií u pacientů s demencí. Terapie je založena na faktu, že vědomosti a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti. Jednou z pomůcek při reminiscenční terapii je vzpomínkový kufřík nebo krabice. Kufřík obsahuje věci, které provázely klienta životem, například fotografie, hudební nahrávky, výšivky, staré časopisy, rybářský prut, první botičky dětí, špulka nití a podobně. Vzpomínkový kufřík by měl mít u sebe každý klient, bez ohledu na stupeň demence či pocit okolí, že klient již stejně nevnímá.

"Individuální vzpomínání se děje formou terapeutického posezení s klientem a jeho vzpomínkami. Probíráme se kufříkem vzpomínek, o každé věci mluvíme a ptáme se klienta na příběh s tím spojený. Jindy píšeme deník či tvoříme knihu života – biografii důležitých okamžiků ze života klienta," popisuje Siverová. "V případě skupinové reminiscence vzpomínáme ve skupině klientů prostřednictvím skupinového rozhovoru nebo skupinové činnosti, kdy vaříme,  zpíváme, posloucháme hudbu, sledujeme divadlo. Pro skupinu vybíráme obecné pomůcky, které všichni znají, jako jsou plakáty, fotky herců z filmů pro pamětníky, věci z domácnosti, které kdysi denně používali," dodává ředitelka černošického Alzheimercentra.

Cílem terapie je aktivovat nervové spoje v mozku a pokusit se zachovat paměťové dráhy, jejichž úbytek je u klientů v důsledku Alzheimerovy demence rapidní a rychlý. V Alzheimercentrech se snaží o navození atmosféry a zlepšení nálady a tím celkového stavu klienta, který je v důsledku nemoci dezorientovaný a vzpomínka mu pomáhá se ukotvit.

Alzheimercentrum Alzheimercentrum
Klientky centra jsou vždy rády pěkně upravené. Na druhém snímku klient na terapeutickém chodníčku

Skupinové aktivity i individuální přístup

"Naše moderní centra koncipujeme tak, aby splňovala přísné požadavky na poskytované služby i bezpečnost klientů. Zároveň však usilujeme o to, abychom vytvořili klientům nový domov s rodinnou atmosférou. Uplatňujeme individuální přístup ke klientovi a jeho rodině. V každém z našich Alzheimercenter najdou pomocnou ruku ve formě bezplatné odborné konzultace všichni, kdo zvažují, že v péči o svého blízkého využijí služeb tohoto typu zařízení. Součástí konzultace je samozřejmě i prohlídka centra. Zájemce se tak seznámí s prostředím a denním režimem domova," říká Martina Svobodová, mluvčí společnosti Alzheimercentrum. Více informací o Alzheimercentrech i Alzheimerově chorobě najdete na webu www.alzheimercentrum.cz.

Alzheimercentrum
Domácí mazlíčci jsou nedílnou součástí všech center

Alzheimercentrum Černošice

Alzheimercentrum Černošice

Alzheimercentrum Černošice najdete v klidné vilové zástavbě s půvabným výhledem na brdské lesy nedaleko řeky Berounky. Moderní zařízení splňuje náročné požadavky na péči a zároveň poskytuje klientům klidné a pohodlné bydlení. K centru patří rozlehlá zahrada, sloužící k volnočasovým aktivitám, stejně jako k procházkám či posezení. Velmi oblíbenou činností, zejména u žen, je návštěva kadeřnice či pedikérky. V docházkové vzdálenosti od centra se nachází kavárna i cukrárna, jeden z možných cílů výletů. Jako návštěvníci jistě oceníte dobrou dopravní dostupnost vlakem i autobusem.