20. 9. 2018

Proč se pobírá méně vdovských důchodů?

Z důvodu zpřísnění podmínek pro pobírání vdovského důchodu pobírá vdovský důchod rok od roku méně vdov. Spoléhat na finanční zajištění od státu formou vdovského důchodu nejde.

Nárok na vdovský důchod má vdova po zemřelém manželovi, jestliže zemřelý manžel pobíral ke dni úmrtí starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil podmínku pro přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Vdovský důchod náleží vdově pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, je-li splněna některá ze zákonných podmínek. Mezi zákonné podmínky patří:

  • péče o nezaopatřené dítě
  • péče o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • péče o vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije s vdovou v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti.
  • invalidita třetího stupně
  • dosažení věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk muže stejného data narození nebo dosažení vlastního důchodového věku, jestliže je vlastní důchodový věk nižší

Nárok během obnovovací lhůty

Když není některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna po roce pobírání vdovského důchodu, tak nárok na výplatu vdovského důchodu zaniká. V případě splnění některé z výše uvedených zákonných podmínek v zákonné obnovovací lhůtě se výplata vdovského důchodu obnoví na základě podané žádosti.

Proč se vyplácí méně vdovských důchodů?

Kolik ČSSZ v posledních letech vyplácí vdovských důchodů a proč jejich počet postupně klesá? Dočtete se v plném znění článku na portálu Investujeme.cz.