22. 1. 2018

První bankovní přepážkou byla lavice

Obyčejná dřevěná lavice, na které obchodoval jeden z prvních středověkých bankéřů, dala vzniknout názvu celého finanční odvětví. Seznamte se s počátky moderního bankovnictví a s nejstarší světovou bankou, která nabízí své služby již téměř 550 let.

Historie bankovnictví sahá hluboko do dějin lidstva. Už starověké zprávy se zmiňují o lidech, kteří poskytovali služby, které bychom dnes označili za směnárenství a peněžnictví. Antické Řecko a Řím znaly úschovu financí za poplatek a půjčování na úrok, ze starověkého Říma se zachovaly i poukázky na drahé kovy. Podrobnější detaily o podobě tehdejších bankovních služeb sice neznáme, dá se ale předpokládat, že byly velmi podobné těm dnešním – spolehlivá a bezpečná úschova hotovosti (ve formě mincí nebo drahých kovů), půjčky na úrok a směna platidel z jiných oblastí za místní měnu.

Banka je vlastně lavice

Území dnešní Itálie bylo jedním z hlavních center evropského obchodu také ve středověku. Region byl křižovatkou několika pozemních a námořních obchodních cest, po kterých přijížděli kupci z jiných částí Evropy. Není proto divu, že se ve středověké Itálii rozvinuly služby směnárníků, kteří obchodníkům vyměňovali mince z různých koutů světa za jiné, kterými bylo možno platit nové zboží. Poptávka vznikala i po vkladových službách. V kurzu byla rovněž práce specialistů na zkoušení mincí, kteří prověřovali pravost platidel. Vzhledem k drakonickým středověkým trestům se nepochybně jednalo o hojně vyhledávanou službu. Padělatelé a šiřitelé falešných mincí mohli v lepším případě očekávat smrt na hořící hranici, v horším případě byla exekuce okořeněna krutým mučením, které mělo odradit další pachatele.

Italský region se do historie bankovnictví nesmazatelně zapsal i tím, že celému finančnímu oboru dal název. Právě z italského „il banco“ totiž pochází dnešní slovo „banka“. Původní význam slova je přitom jiný – znamená lavici nebo stůl, tedy místo, na kterém byly prováděny první bankovní transakce. Počátky tohoto zvyku pravděpodobně souvisí se židovskými bankéři, kteří neměli možnost vlastnit nemovitosti, jejich kancelářemi proto byly stoly potažené zeleným suknem a umístěné v blízkosti jiných obchodníků. Velmi skromné však byly začátky i mnoha slavných bankovních ústavů. Když pan Giovanni di Bicci de' Medici sedával na konci 14. století na lavici před svým domem ve Florencii, jistě netušil, že právě píše první stránky historie jednoho z největších středověkých bankovních domů – Medicejské banky. Pan Giovanni přijímal místní obchodníky a podnikatele, od nichž přijímal do úschovy mince a zlato. Za ně vystavoval stvrzenky, na které bylo možné uložené prostředky později vyzvednout. O půl století později už byla Medicejská banka jednou z nejvýznamnějších evropských finančních institucí a její vliv sahal daleko za hranice Itálie. Současnosti se však nedočkala, její existenci předčasně ukončil vpád Francouzů do Florencie roku 1494.

Nejstarší z nejstarších

Středověká Itálie byla kolébkou novodobé éry bankovnictví, není proto divu, že nejstarší dosud existující banka na světě je právě italská – Monte dei Paschi di Siena začala psát svoji historii již v roce 1472. Úspěšně přežila všechny válečné konflikty i politické změny na území Itálie a paradoxně téměř zkolabovala až v době hlubokého míru. Po více než pěti stoletích úspěšné existence ji dostal na kolena velký počet nesplácených úvěrů. Vzhledem k počtu střadatelů, které by bankrot postihl, ovšem byla nucena zasáhnout italská vláda. Nejstarší banka světa v roce 2016 obdržela finanční pomoc ve výši 20 miliard eur a svoji historii tak může psát dál.

Když v roce 1590 bratři Paul a Hans Berenbergovi v Hamburku zakládali Berenberg Bank, nemohli tušit, že pod jejich rukama vzniká instituce, která přetrvá do 21. století a stane se druhou nejstarší světovou bankou. Berenberg Bank dokázala využít své strategické pozice ve významném přístavu a v průběhu staletí vydělávala jak na financování zámořských obchodů, tak na industrializaci Hamburku. Banka je podepsána pod založením řady dodnes prosperujících firem, např. transatlantické lodní společnosti Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft (zkráceně HAPAG) z roku 1847, kterou možná sami znáte jako součást dnešního mamutího rejdařství Hapag-Lloyd.

První česká banka

Území dnešní České republiky se moderní bankovní historie dlouho vyhýbala. Ještě na počátku 19. století představovali základ finančních služeb směnárníci, kteří vedle výměny platidel nabízeli rovněž půjčky na úrok. Až rok 1825 přinesl založení první ryze české banky – zrodila se Spořitelna česká. Poté už tuzemské bankovní dějiny začaly nabírat na obrátkách. V českých zemích vznikaly jak nové ryze české banky, tak pobočky rakouských ústavů, ve druhé polovině 19. století spektrum finančních služeb doplnilo rychle se rozvíjející lidové peněžnictví poskytované družstevními záložnami (kampeličkami).

Od dřeva k počítačům

Na počátku byla obyčejná dřevěná lavice, na které se střídali zákazníci jednoho z prvních bankéřů. Na konci dosavadního vývoje moderních finančních ústavů stojí platební karty, virtuální bankovnictví, účty ovládané z mobilních telefonů a finanční obchody řízené počítači. Co by tomu asi řekl ctihodný pan Giovanni di Bicci de' Medici?