13. 6. 2019

S Bankou CREDITAS po republice: Olomouc

Historické centrum Moravy, město s výjimečnou atmosférou a nepřeberným množstvím památek. Dříve robustní pevnost s dodnes částečně dochovaným věncem fortů. A také město, v němž najdete jednu z nejkrásnějších poboček Banky CREDITAS. Vítejte v Olomouci.

Při pátrání v historii osídlení na území dnešní Olomouce se vrátíme velmi hluboko do minulosti. Nejstarší nálezy se totiž datují již do mladší doby kamenné, kdy kolem roku 4000 př. n. l. lidé osídlili návrší v blízkosti jednoho z mála brodů přes řeku Moravu. Své otisky zanechala v Olomouci i doba bronzová, doloženo je rovněž keltské osídlení, v městské části Neředín byly objeveny stopy římského vojenského tábora a pozdějšího germánského osídlení, řadu pozůstatků po sobě zanechala rovněž Velkomoravská říše a později přemyslovský stát.

První písemnou zmínku o Olomouci obsahuje Kosmova kronika, která v roce 1055 uvádí Olomoucký hrad jako sídlo moravské větve přemyslovské dynastie. Po jejím vymření na počátku 13. století sice Olomouc ztratila status sídelního města, zůstala ale významným mocenským centrem a svůj vliv si držela i v dalších staletích. Roku 1314 král Jan Lucemburský jmenoval město „prvním na Moravě“, tj. moravským hlavním městem. Na jihu ale brzy vyrostl silný konkurent – Brno. Obě města spolu dlouhodobě soupeřila o postavení správního centra Moravy, přednější postavení si ale dlouhodobě udržovala Olomouc jako sídlo moravského biskupa.

Zlom přinesla třicetiletá válka. Zatímco Brno švédským útokům odolalo, Olomouc roku 1642 podlehla, v průběhu osmileté okupace byla těžce poškozena a ztratila značnou část obyvatelstva. Pozici metropole Moravy město již nikdy nezískalo zpět, i když formální titul hlavního města se užíval až do počátku 20. století.

Reakcí na dobytí během třicetileté války bylo rozhodnutí výrazně zesílit opevnění Olomouce. Po řadě nerealizovaných projektů byla mezi lety 1742 a 1757 vybudována moderní bastionová pevnost, která záhy prokázala svoji kvalitu – od května do července 1758 úspěšně odolala obléhání pruskou armádou. Po roce 1850 začala výstavba fortů neboli předsunutých pevnůstek chránících hlavní pevnost. Současně ale rostly snahy měšťanů o zrušení pevnosti, která bránila v dalším rozvoji Olomouce. Výstavba fortů i z tohoto důvodu postupně zpomalovala a celý fortový věnec nakonec nebyl dokončen. Roku 1886 byla pevnost Olomouc zrušena.

Dnešní Olomouc je moderním krajským městem, sídlem druhé nejstarší univerzity na našem území, ale také výjimečným souborem historických památek, které stojí za zhlédnutí. Až budete plánovat návštěvu Olomouce, mějte na paměti, že jeden den vám na prohlídku místních památek rozhodně stačit nebude…

Olomoucké forty

Původní plány výstavby fortů braly za své s rostoucím snahami o zrušení pevnosti. Do poloviny sedmdesátých let 19. století bylo z původně plánovaných 25 fortů dostavěno pouze dvacet a pak se výstavba definitivně zastavila. Po zrušení olomoucké pevnosti se brány a hradby kolem města rychle bouraly, protože byly hlavním překážkou dalšího rozvoje města. Na jejich místě vznikala nová zástavba a v současnosti na většině míst prakticky nepoznáte, že tam ještě před 130 lety stály mohutné hradby a bastiony. Předsunuté forty sice rozvoji města nevadily, i tak ale řada z nich neměla dlouhý život – posloužily státní pokladně jako zdroj financí z prodeje použitého stavebního materiálu a pozemků. Do současnosti se i přesto dochovala desítka fortů, přičemž část z nich dnes slouží muzejním účelům a jsou veřejně přístupné. Informace o dochovaných fortech, jejich současném využití a případné otevírací době najdete na internetu.

Jak se k nám v Olomouci dostanete

Jak se k nám v Olomouci dostanete

Autobusem, tramvají, vlakem i vlastním autem. Naše olomoucká pobočka sídlí v těsné blízkosti historického centra města, na třídě Svobody 1194/12. Lokalita je výborně dostupná městskou hromadnou dopravou – v blízkosti jsou frekventované zastávky Náměstí Hrdinů a Okresní soud, kam jezdí přímé linky od hlavního nádraží. Pokud přijedete autem, můžete zaparkovat v okolních bočních uličkách. Mějte ale na paměti, že celá oblast je zónou placeného parkování.

Hanácká metropole na vlastní oči

Množství olomouckých památek je skutečně nepřeberné. Pokud chcete kompletně projít a poznat historické centrum města, měli byste si vyhradit minimálně několik dní. Pokud ale jste v Olomouci jen nakrátko, vybrali jsme památky, které byste rozhodně přehlédnout neměli.

Sloup Nejsvětější Trojice

Monumentální morový sloup je největším sousoším v České republice. Dosahuje výšky 35 metrů a jeho součástí je kromě bohaté výzdoby také malá kaple. Od roku 2000 je na seznamu památek UNESCO. Sloup Nejsvětější Trojice najdete na Horním náměstí.

Olomouc - sloup Nejsvětější Trojice a radnice

Olomoucká radnice a orloj

Původně gotická stavba z konce 14. století stojí v blízkosti sloupu Nejsvětější Trojice. Na severní straně budovy je olomoucký orloj, jemuž lidová tradice přisuzuje vznik kolem roku 1420. Na konci 2. světové války byl bohužel vážně poškozen a místo citlivé rekonstrukce byl radikálně přebudován do socialistického stylu. I tak ale stojí za pozornost. Kde jinde najdete orloj, na němž defilují sošky dělníka, chemika a dalších profesí?

Olomoucký orloj

Katedrála (dóm) svatého Václava

Výrazná dominanta Olomouce, s více než 100 metrů vysokou hlavní věží. Chrám byl v průběhu staletí několikrát přestavěn, naposledy na konci 19. století v novogotickém stylu. V jednom z oltářů jsou umístěny pozůstatky svatého Jana Sarkandra. Katedrála stojí na Václavském náměstí.

Olomouc - Katedrála svatého Václava

Kostel sv. Mořice

Gotický kostel se dvěma mohutnými hranolovými věžemi najdete v Úzké ulici v těsné blízkosti centra. Patří mezi největší tuzemské chrámové prostory s kapacitou až 4 000 osob. Chrámové barokní varhany jsou jedny z největších nejen v Česku, ale i v celé Evropě.

Olomouc - kostel svatého Mořice


Nepřehlédněte v okolí Olomouce

Svatý Kopeček

Monumentální barokní bazilika Navštívení Panny Marie je výraznou dominantou regionu. Chrám a související poutní areál patří mezi nejoblíbenější turistické cíle v České republice. Pokud chcete Svatý Kopeček navštívit s dětmi, můžete zavítat také do místní zoologické zahrady. V ní kromě zvířat najdete i rozhlednu, která vám nabídne výborný výhled nejen na blízké okolí, ale za jasného počasí i na Jeseníky.

Svatý Kopeček - bazilika Navštívení Panny Marie

Hanácké skanzen v Příkazích

Soubor staveb lidové architektury nabízí prohlídku kompletního hanáckého statku s obytnou a hospodářskou částí z roku 1875. V průběhu roku skanzen pořádá tematické akce, zaměřené na lidové tradice. Skanzen najdete v obci Příkazy, přibližně 10 km severozápadně od Olomouce.

Hanácké muzeum v přírodě Příkazy

Bouzov

Zámek leží ve stejnojmenné obci zhruba 40 km severozápadně od Olomouce. I když nejde o středověkou památku, ale „jen“ o romantickou přestavbu z přelomu 19. a 20. století, je vyhledávaným turistickým cílem a také oblíbeným místem filmařů.

Bouzov

Muzeum olomouckých tvarůžků

Nejde navštívit Olomoucko a zapomenout na tvargle, jak zní místní lidové pojmenování tvarůžků! Pokud chcete poznat víc než jen originální chuť tohoto sýra, navštivte muzeum tvarůžků v Lošticích. Poznáte historii i současnou výrobu a samozřejmě si budete moct nakoupit originální tvarůžky přímo od výrobce. Loštice leží 30 km na severozápad od Olomouce, takže můžete spojit návštěvu Hanáckého skanzenu, Bouzova a muzea tvarůžků do jediné cesty.

Olomoucké tvarůžky