27. 11. 2018

Skupina REDSTONE vydává dvě emise dluhopisů

Společnost REDSTONE INVEST a.s. realizuje dluhopisový program, v němž nabízí dluhopisy v listinné podobě. Zdroje získané prodejem těchto dluhopisů využije skupina REDSTONE na financování svých developerských aktivit a k nákupu zajímavých nemovitostí, konkrétně logistických a výrobních hal nebo administrativních budov.

Lidem, kteří se pohybují mimo oblast developmentu, zřejmě jména REDSTONE INVEST a.s. či skupiny REDSTONE REAL ESTATE příliš neříkají. Znalejší ale vědí, že jde o aktivní skupinu, která má na svém kontě nejeden úspěch. Realitní investice metodicky rozděluje mezi developerské projekty a již existující komerční nemovitosti, které generují stabilní příjmy. Všechny současné projekty skupiny jsou v České republice, komerční nemovitosti se nacházejí v Praze, Olomouci a Pardubicích.

Kde možná potkáváte REDSTONE, aniž byste o tom věděli?

Mezi úspěšné projekty skupiny REDSTONE REAL ESTATE patří například moderní administrativní budova Louvre v Praze 5 nebo obchodně-skladový park v Čestlicích. Pokud cestujete vlakem z Prahy do České Třebové, na okraji Pardubic jen těžko přehlédnete bílou barvou zářící logistické centrum. V oblasti developmentu skupina připravuje výjimečný rezidenční projekt Areál Kašparova. V bezprostřední blízkosti olomouckého Androva stadionu vyroste na 13 500 metrech čtverečních několik vila-domů s privátními terasami a zahrádkami.

REDSTONE - Louvre PrahaLouvre - moderní administrativní budova v poklidné relaxační zóně při ulici Kutvirtova na Praze 5.

Miliardová investice v Pardubicích

Skupině REDSTONE REAL ESTATE se v posledních letech skutečně daří a velké plány má i do budoucna. V roce 2020 chce v blízkosti pardubického hlavního nádraží zahájit výstavbu velkého obchodně-administrativního centra a bytových domů. Nový areál se bude rozkládat na ploše, kde dnes dožívají zbývající budovy někdejšího lihovaru, a také na místě současného autobusového nádraží, které město přesune na jiné místo.

Přípravy projektu jsou v plném proudu, investor již projednal územní studii s pardubickým magistrátem a získal pro ni souhlas zastupitelstva města. Architektonickou studii rozsáhlého komplexu investor svěřil renomovanému ateliéru Chapman Taylor. Žádost o územní rozhodnutí investor podá ve druhé polovině příštího roku.

Výstavba přinese Pardubicím nejen velké obchodně-administrativní centrum a nové bytové domy v bezprostřední blízkosti centra města, ale také rozsáhlé podzemní garáže a parkoviště s více než tisícovkou míst. Právě vysoký počet parkovacích míst nepochybně bude informací, která potěší mnoho obyvatel krajského města. V okolí hlavního nádraží je totiž v současné době značný nedostatek ploch k parkování, což mnoho řidičů řeší odstavením svého vozidla v rozporu s dopravním značením.

Dluhopisy REDSTONE INVEST a.s.

Skupina REDSTONE v blízké budoucnosti plánuje jak realizaci dalších svých developerských aktivit, tak nákupy zajímavých nemovitostí – administrativních budov a logistických či výrobních hal. Zdrojem pro financování těchto aktivit je prodej dvou nových emisí dluhopisů REDSTONE INVEST a.s.

Základní informace o dluhopisech REDSTONE INVEST a.s.

  • Pětileté dluhopisy: úrokový výnos 4,7 % p.a.
  • Sedmileté dluhopisy: úrokový výnos 5,1 % p.a.
  • Výplata úroků: pololetně.
  • Jmenovitá hodnota dluhopisu: 50 000 Kč.
  • Upisovací lhůta dluhopisů: 5. 11. – 7. 12. 2018

Jak investovat do dluhopisů skupiny REDSTONE?

Dluhopisy lze získat na pobočkách Banky CREDITAS, která je administrátorem emise těchto dluhopisů. Podrobnější informace o dluhopisech REDSTONE najdete na webu Banky CREDITAS nebo je získáte na kterékoli pobočce banky.

Právní upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen „Banka“) a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a emisním dodatkem emitenta, který je dostupný v elektronické podobě na www.creditas.cz a internetových stránkách emitenta rsre.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.