18. 11. 2018

Špičková péče účinně pomáhá v boji s Alzheimerovou chorobou

Diagnóza Alzheimerovy choroby je pro většinu pacientů zdrcující. Kvalitní a odborná péče ale dokáže potlačit negativní projevy nemoci a pomůže prožít co nejdelší období v pohodě a optimismu. Kvalitu péče v síti zařízení Alzheimercentrum oceňují nejen klienti a jejich rodiny, pochvalně se o ní vyjádřil také ministr zdravotnictví.

Důležitou součástí konceptu péče společnosti Alzheimercentrum je důraz na dobrou psychickou pohodu klientů. Ta totiž pomáhá bojovat s Alzheimerovou chorobou velmi účinně. Jestliže se člověk dokáže nadchnout pro nějakou činnost, protože ho baví a má z ní radost, potlačují se negativní projevy nemoci, jako jsou změny nálad, pocity osamění a z toho plynoucí deprese. Pečovatelé se proto mimo jiné s klienty účastní kulturních i sportovních akcí, připravují jim zábavná a tematická odpoledne, zahradní slavnosti, výlety. Jde o to, aby lidé neztráceli kontakt s běžným životem a oblíbenou zábavou. Není tak žádnou výjimkou vidět klienty a pečovatele například závodit v celorepublikové soutěži pečovatelských domů a center v počtu ujetých kilometrů na rotopedu nebo jít trasu slavného pochodu Praha–Prčice.

Dalším prvkem konceptu péče Alzheimercenter, a to nejen o klienty, ale i o personál, se staly dětské skupiny. Plní hned dva důležité úkoly. Jednak zaměstnancům, kteří mají děti v předškolním věku, poskytují možnost v klidu pracovat – své ratolesti totiž mohou mít u sebe v práci, a to už od dvou let věku. O děti samozřejmě pečuje proškolený personál. Tou další úlohou dětských skupin je pak mezigenerační kontakt. Nevěřili byste, jak úžasnou odezvu má na obou stranách. Senioři milují kontakt s dětmi, je pro ně radostí, motivací, hybnou silou vzpomínek, nekonečnou inspirací. Děti pak mají celý den kolem sebe babičky a dědečky, kteří mají spoustu času se jim věnovat, houpat je na hřišti, číst jim pohádky, hrát s nimi hry, kreslit a povídat.

Alzheimercentra udržují vysokou kvalitu života každého člověka tak dlouho, jak jen to je možné. I s diagnózou Alzheimer se dá žít aktivně a důstojně. Pokud i vaše blízké zasáhla diagnóza Alzheimerovy choroby, najdete všechny potřebné informace najdete na webu sítě zařízení Alzheimercentrum.

Ministr zdravotnictví ocenil práci s klienty v Alzheimercentrech

"Viděl jsem několik zařízení, ale tady skutečně odvádíte skvělou práci! Je to s podivem, co všechno děláte pro klienty," zhodnotil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch své dojmy po návštěvě jednoho z Alzheimercenter. Protože se Alzheimercentra snaží klientům každý den přinášet nové zážitky, podněty, dělat jejich dny zajímavé a nedat jim čas na chmury, chtěl se i ministr zdravotnictví stát součástí takové péče a osobně udělat radost seniorům. Zkusil si s nimi v rámci arteterapie speciální techniku tvorby obrazu, ke které je potřeba žehlička, ale také klientům zahrál na klávesy a zazpíval.

Dalším oceněním, na která jsou Alzheimercentra hrdá, je certifikát "Vážka". Jde o nejpřísnější přezkoumání úrovně a kvality služeb prováděné odborníky České alzheimerovské společnosti. Tento certifikát udělují až po důkladném šetření v každém konkrétním Alzheimercentru a po dvou letech musí centrum při opakovaných kontrolách kvality služeb certifikát obhajovat. Tím je zaručeno, že úroveň služeb se bude stále rozvíjet a sledovat aktuální trendy péče. V tuto chvíli už náročným procesem certifikace prošla Alzheimercentra v Louckém Mlýně, Jihlavě a Českých Budějovicích, další budou následovat.