Čtěte také

28. 8. 2018

Společně pro děti míří do škol

Společně pro děti o.p.s. rozšiřuje pomoc dětem, kterým rodinné poměry neumožňují stejný osobní rozvoj jako jejich vrstevníkům. První kolo projektu Společně pro děti DO ŠKOL, ve kterém společnost spolupracuje s učiteli a řediteli základních škol, odstartovalo letos na jaře.

"Hlavním cílem projektu je zabránit sociálnímu vyloučení dětí ohrožených chudobou a podpořit jejich další rozvoj. Koordinátory projektu se stávají sami učitelé a ředitelé základních škol, kteří jsou v každodenním kontaktu s dětmi, znají své žáky nejlépe, a můžou tak odhadnout, které děti finanční podporu skutečně potřebují," vysvětluje projektová manažerka Společně pro děti Hana Dvořáková.

Z pohledu dětí může být pan učitel či paní učitelka vrbou, které se často svěří. Kantoři můžou díky svým pedagogickým zkušenostem a empatii také odhadnout, jestli jejich žáci nestrádají a zda jim rodina dokáže poskytnout odpovídající podmínky pro rozvoj jejich osobnosti nebo talentu.

Společně pro děti nabízí podporu dětem z rodin s nedostatečným sociálním a finančním zázemím, dětem z neúplných rodin i zcela bez rodičů, včetně dětí z dětských domovů. Podpora je určena také dětem s handicapem, jejichž rodiny nedokážou financovat všechny potřebné pomůcky nebo rehabilitaci dětí. "Naše finanční pomoc proto zahrnuje jak nákup školních potřeb či rehabilitačních pomůcek, tak také úhradu zájmových a uměleckých aktivit dětí, příspěvky na školní výlety, učební pomůcky či doučování," popisuje Hana Dvořáková.

První etapa Společně pro děti DO ŠKOL, která má nastavit spolupráci koordinátorů a škol se Společně pro děti, je zatím omezena na region Olomoucka. Cílem projektu je do budoucna vytvoření sítě národního charakteru, která dokáže podpořit až stovku dětí ročně. Podrobnější informace o projektu najdete na webu Společně pro děti DO ŠKOL.

Společně pro děti

Společně pro děti

Partnerství banky umožňuje organizaci dlouhodobou podporu dívek a chlapců, jimž rodinné poměry neposkytují šanci k dostatečnému rozvoji a úspěšnému startu do života. Pokud i vy chcete podpořit Společně pro děti, můžete přispět na účet 113355/2250. Děkujeme!

Banka CREDITAS podporuje Společně pro děti

Banka CREDITAS podporuje Společně pro děti

Podpora nejrůznějších charitativních projektů a místních komunit je součástí společenské odpovědnosti Banky CREDITAS už od jejího vstupu na český trh. Od letošního roku je navíc hlavním partnerem obecně prospěšné společnosti Společně pro děti. Banka chce této organizaci pomoci finančně zabezpečit její chod a především projekty, které dělá. Do pomoci dětem ze sociálně slabších rodin se v rámci dobrovolnických dnů zapojují i zaměstnanci banky.