2. 5. 2017

UNICAPITAL DISTRIBUCE: Chceme být nejvýznamnějším alternativním distributorem v Česku

UNICAPITAL DISTRIBUCE je energetickou divizí investiční skupiny UNICAPITAL finančníka Pavla Hubáčka. Tento významný distributor elektrické energie zastřešuje několik klíčových společností (Českomoravská energetika, Českomoravská distribuce, LDS Sever a LUDS), které zásobují přes 3 500 stálých odběratelů po celé České republice, zejména průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Nejen o pozici alternativních distributorů energie jsme mluvili s jednatelem a finančním ředitelem divize UNICAPITAL DISTRIBUCE Richardem Holešinským. 

Jaký je tržní podíl UNICAPITAL Distribuce mezi lokálními distribučními soustavami (LDS)?

V současné době nevidím na trhu žádného srovnatelně velkého hráče. Máme přes 60 distribučních soustav a obsluhujeme více než 3 500 velkých odběratelů energie. Nezaregistrovali jsme nikoho, kdo by investoval tolik prostředků jako UNICAPITAL DISTRIBUCE a měl stejně progresivní byznysplán. Jinak se to ale celkem obtížně měří. Jsou sice k dispozici statistická data a tržní podíly sledují agentury, jenže to platí jen u regionálních distributorů ze zákona jako je ČEZ, EON, PRE a naše společnost LDS Sever, kteří pokrývají celou republiku. Lokální distributoři, takzvané LDS, fakticky žádné speciální statistiky nevykazují. V oblasti distribuce energií bychom tedy mohli měřit přepravené množství elektřiny nebo připojených zákazníků, popřípadě příkon atd.

Proč je pro velké odběratele energie výhodné využívat služby skupiny UNICAPITAL?

Protože máme mnohaleté zkušenosti, know-how a snažíme se nabídnout něco navíc. Obecně platí, že zákazník vždy potřebuje masivně investovat do své energetické infrastruktury tak, aby byla připravená na rozvoj jeho podnikatelských aktivit. A to je situace, kdy můžeme uplatnit své know-how a svoji schopnost investovat. Přizpůsobujeme parametry sítě jeho potřebám, například v souladu s tím, jak zákazník doplňuje svou technologii, rozšiřuje areály nebo upravuje výrobní program. To je samozřejmě pro velkého zákazníka, který dokáže určitou část svých povinností přenechat specialistovi, velmi komfortní. 

Kde jednoznačně vidíte svou přidanou hodnotu?

Energetická legislativa v oblasti distribuce je velmi komplikovaná a i pro zkušené manažery regionálních společností je často obtížné problém vyhodnotit a správně k němu přistoupit. A právě tady vidím jednoznačně naši přidanou hodnotu. Musíme s nadřazeným distributorem vyjednat podmínky připojení, jsme tedy nuceni si dostatečně jasně a precizně vymezit svoji pozici v rámci zákona a zároveň zákazníkovi nabídnout všechny možné varianty, aby pro něj změna byla co nejkomfortnější a co nejlépe splnila jeho očekávání.   

Jaké jsou plány divize UNICAPITAL DISTRIBUCE?

Naším cílem je vybudovat legislativně a technicky perfektní distribuční soustavy, které zákazníkům poskytnou dodávku elektřiny optimální z jejich pohledu ekonomicky i provozně. Když jsme v roce 2015 projekt zahájili, shodli jsme se na výrazné preferenci tohoto segmentu v rámci naší investiční skupiny. Nastavili jsme tříletý plán, který obsahoval faktickou restrukturalizaci celé skupiny a implementaci jednotného způsobu provozování všech distribučních soustav, akviziční politiky, sběru dat a reportování příslušným úřadům státní správy včetně operátora trhu s elektřinou a Energetického regulačního úřadu. V rámci strategie jsme jednak integrovali naše stávající projekty, například portfolio nizozemského developera CTP, ale zároveň jsme úspěšní i na nových územích. Mezi naše partnery patří například Tatra Kopřivnice, ABB, DHL nebo Honeywell. Hlavním cílem UNICAPITAL DISTRIBUCE je stát se nejvýznamnějším českým alternativním distributorem.

Richard Holešinský

Richard Holešinský

Jednatel a finanční ředitel UNICAPITAL DISTRIBUCE, v oblasti finačních služeb se na různých manažerských a řídících pozicích pohybuje už téměř dvacet let. Působil například ve společnostech Bibby Financial Services nebo Veletrhy Brno.

Absolvoval Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, obor podnikové finance a obchod.