Čtěte také

14. 2. 2018

UNICAPITAL nabízí dluhopisy s úročením až 6 %

O dluhopisy skupiny UNICAPITAL je mezi investory tradičně velký zájem. S novou emisí to zřejmě nebude jiné. Zhodnocení je totiž díky dobré ekonomice ještě vyšší a může být až 6 %.

Investoři si letos mohou vybrat ze čtyř různých dob splatnosti – tříleté dluhopisy mají úročení 3,3 %, pětileté 4,3 %, sedmileté 5,1 %, a nově nabízené osmileté dokonce zmíněných 6 %. „Zájem investorů nás opravdu těší. Předchozí emise byly vyprodány v ještě kratším termínu, než jsme očekávali. Předpokládáme, že i o tuto emisi bude veliký zájem,“ říká finanční ředitelka skupiny UNICAPITAL Kamila Valštýnová s tím, že pravidelné výnosy se vyplácejí zpětně v půlročních intervalech.

Investice do prověřených akvizic

Získané zdroje využije UNICAPITAL na financování akvizic v odvětvích, kde působí, a to především v energetice, v realitách a developmentu. „Investoři vnímají naše dluhopisy jako bezpečné, protože jasně vidí kvalitu portfolia i to, kam se prostředky investují,“ dodává Kamila Valštýnová.

Letošní nabídka dluhopisů navazuje na úspěšný loňský program UNICAPITAL Invest I, který v průběhu roku 2017 vzbudil mezi investory značný zájem. Skupina díky těmto prostředkům posílila například svou pozici nejvýznamnějšího alternativního distributora energie a vstoupila i do zdravotnictví, když ovládla síť špičkových specializovaných zařízení pro pacienty trpící Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demence. Alzheimercentrum provozuje devět zařízení v České republice a jedno na Slovensku, všechna s vysokým standardem kvality péče i vybavení prostor. 

Typy a forma dluhopisů

Dluhopisový program pro rok 2018 realizuje dceřiná společnost UNICAPITAL Invest II, která nabídne dluhopisy jak v listinné, tak v zaknihované podobě. Volba typu závisí čistě na rozhodnutí investora. Pokud investor chce mít v ruce fyzicky existující potvrzení svého vkladu, vybere si listinné dluhopisy, které dostane v podobě skutečných listin. Zaknihované dluhopisy oproti tomu představují virtuální cenný papír, který existuje jen jako zápis v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

Nabídka dluhopisů probíhá výlučně na základě prospektu dluhopisů tvořeného základním prospektem a emisním dodatkem. Prospekt je k dispozici zdarma v obvyklých úředních hodinách v sídle emitenta a rovněž na internetu na www.unicapital.cz.

Podrobnější informace můžete získat rovněž telefonicky na bezplatné lince 800 919 293, která je vám k dispozici v pracovní dny od 8.30 do 17.00. 

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest II (datum emise 15. 2. 2018)
3leté 5leté 7leté 8leté
Název emise UCINV02 1 3,3/21 UCINV02 2 4,3/23 UCINV02 3 5,1/25 UCINV02 4 6,0/26
Měna koruna česká (CZK)
Datum emise 15. 2. 2018
Datum splatnosti 15. 2. 2021 15. 2. 2023 15. 2. 2025 15. 2. 2026
Lhůta pro upisování do 31. 5. 2018
Úroková sazba 3,3 % p. a. 4,3 % p. a. 5,1 % p. a. 6,0 % p. a.
Výplata výnosů pololetně zpětně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Podoba dluhopisu listinná
Forma dluhopisu na řad