13. 4. 2018

Získat firemní úvěr nemusí být složité. Deset rad, které vám pomohou při jednání s bankou

Podnikáte, vlastníte nebo řídíte firmu? Dříve nebo později nastane den, kdy budete jednat s bankou o financování vaší výroby, rozvoje nebo třeba jednorázového velkého projektu. Na co byste se měli před podáním žádosti připravit?

Silná konkurence na bankovním trhu rozšířila nabídku firemního financování a současně ho ještě více zpřístupnila i malým firmám. Na úvěr dnes mohou dosáhnout i start-upy, pokud ovšem dokážou banku přesvědčit o životaschopnosti svých plánů. Právě otevřená a jasná komunikace je nejspolehlivější cestou k úspěšnému jednání o úvěru. Na co byste před a při jednání s bankou neměli zapomenout?

Pečlivě se připravte

Před jednáním s bankou si přichystejte nejen veškerou potřebnou dokumentaci, ale také argumenty pro diskuzi. Zejména u začínajících firem je pro banky důležitým ukazatelem, zda jste schopni svůj záměr jasně formulovat a znáte nejen jeho výhody a přínosy, ale také rizika. A samozřejmě – zda máte konkrétní plány, jak budete na rizikové situace reagovat a svoje podnikání tím udržíte nad vodou.

Ukažte, že svým plánům věříte

Banky kladou značný důraz na vaši důvěru v podnikatelské plány a ochotu za ně ručit. Ručením se přitom nemyslí jen majetek, ale třeba i vaše reputace profesionála v oboru – pokud budete nový projekt osobně zastupovat, dáte tím najevo, že jste ochotni na něj vsadit svoji pověst a dosavadní úspěchy. A to je samozřejmě pro banku dobrým znamením.

Jednejte otevřeně

Nemůžete při žádosti o úvěr udělat větší chybu než úmyslně zamlčet některá kritická místa vašeho podnikání. Nezapomínejte, že banka bude projekt podrobně zkoumat, a je proto velmi pravděpodobné, že na skrytá rizika přijde. Pokud je v žádosti nemáte uvedena, znamená to, že jste buď při přípravě nebyli pečliví, anebo hrozící problémy znáte, ale úmyslně jste je vynechali. Obojí pro vás znamená velké minus. Pokud bance skrýváte rizika svého podnikání, můžete skrývat i další negativní informace.

Banku vybírejte, nevolte náhodně

Ačkoli silná konkurence nutí všechny banky ke zlepšování nabídek, podmínky firemního financování se u jednotlivých ústavů významně liší. Není proto dobrou strategií vybrat první nabídku, která vám přijde pod ruku. Stejně tak není nutné volit banku, u které aktuálně máte podnikatelský účet. Podnikatelský úvěr je velký zásah do života vaší firmy, věnujte mu proto dostatek času a porovnejte více nabídek.

Dejte přednost individuálnímu přístupu před nejnižší cenou

Ačkoli úrokové sazby a poplatky samozřejmě hrají významnou roli při výběru úvěru, ještě větší důraz byste měli dát na individuální přístup banky. Zejména u tradičních velkých bank můžete na schválení úvěru čekat i delší dobu, a pokud váš požadavek přesně nezapadá do tabulek, může se stát, že na úvěr můžete rovnou zapomenout. Menší banky s individuálním přístupem jsou zpravidla flexibilnější, co se individuálních parametrů týká, a schválení úvěru trvá kratší dobu. To ale samozřejmě neznamená, že by banka nedodržovala své standardy a byla ochotna poskytnout finance komukoli.
Ještě větší výhodou je individuální přístup ve chvíli, kdy ve vašem podnikání dojde ke komplikacím. Pružná dohoda s bankou při úpravě podmínek financování může rozhodnout o tom, zda vaše firma krizi přežije, či nikoli.

Ptejte se na dobu vyřízení žádosti

Značnou výhodou menších bank je rychlost vyřizování žádostí. Všechny banky mají přísné standardy pro hodnocení žadatelů o úvěry, v menších bankách ale mohou být schvalovací procesy operativnější. I když na úvěr nespěcháte, raději se všech oslovených bank zeptejte, jak dlouho bude proces schvalování trvat.

Zjistěte si, jak banka bude reagovat v případě problémů se splácením

Pokud se vaše podnikání nerozjede tak rychle, jak jste čekali, můžete mít problémy se splácením. Měli byste proto předem vědět, jak bude vaše banka reagovat, pokud ji požádáte o odložení splátek. Bude splácení akcelerovat, zvýší razantně úrokovou sazbu nebo dokonce zesplatní celý úvěr okamžitě? Anebo se s vámi pokusí dohodnout na úpravě podmínek tak, aby vaše firma přežila, i když zaplatí se zpožděním?

Sledujte prostředí v bance

první jednání v bance může napovědět, jak k vám banka bude přistupovat. Proběhla schůzka v neosobním duchu a ve stylu „vyplňte formuláře, odevzdejte dokumenty, a hlavně příliš nezdržujte, venku čeká další žadatel“? Pak zřejmě nemůžete očekávat, že by se banka v budoucnu příliš věnovala vašim individuálním problémům. Zkrátka jste položkou v seznamu a tím to končí.

Pokud se vám banka věnuje, snaží se zjistit co nejvíce informací o vašem podnikání a plánech, pak máte dobrou šanci, že s vámi stejně pečlivě bude jednat i v budoucnu. A pokud se dostanete do problémů, nebo naopak se bude dařit lépe a úvěr budete mít zájem předčasně splatit, bude se vám snažit pomáhat podle konkrétní situace, a nikoli podle jednotné šablony, do které se musí „vejít“ všichni klienti.

Seznamte se nejen s úroky, ale i se všemi ostatními podmínkami úvěru

Firemní financování se mezi jednotlivými bankami liší nejen úrokovými sazbami, ale i dalšími podmínkami. Velkou pozornost věnujte povinnostem a rozsahu reportingu, který budete muset připravovat. V některých bankách je reporting natolik rozsáhlý, že buď strávíte značnou část svého času komunikací s bankou, anebo budete muset pro tento účel přijmout dalšího zaměstnance. Pokud má vaše firma jen pár pracovníků, může taková zátěž znamenat obtížně zvládnutelné dodatečné náklady.

Komunikujte

Nejen v průběhu jednání o úvěru, ale i během jeho čerpání a splácení s bankou komunikujte, kdykoli to bude nutné. Obzvláště pak v případech, kdy potřebujete upravit nebo změnit podmínky úvěru. Pokud své požadavky bance včas oznámíte, bude na vás pohlížet mnohem příznivěji, než když bez vysvětlení přestanete splácet, nebo porušíte jiné povinnosti.