Čtěte také

24. 11. 2017

Vladimír Hořejší: Zjednodušujeme firmám a podnikatelům spolupráci s bankou

Před koncem roku většina organizací aktualizuje strategie, připravuje nové a pracuje rovněž na obchodním a finančním plánu na rok příští. Výjimkou není ani naše banka. Hodně času tak nyní věnujeme jejímu dalšímu rozvoji.

Banka CREDITAS vstupovala do roku 2017 s přáním navázat na předchozí strategii záložny. Chtěli jsme být především dobrou volbou pro zhodnocování úspor a dále rozvíjet svůj obchodní model v oblasti úvěrování klientů na míru. I jako banka jsme zároveň zůstali věrní svému přesvědčení poskytovat běžné bankovní služby bez poplatků.

Úvěrování na míru spočívá v osobním přístupu a v hledání řešení společně s klientem. Snažíme se, aby poskytnuté úvěry byly pro klienta co nejpřínosnější. Samozřejmě ale dbáme i na zajištění dostatečné bezpečnosti pro banku a dodržení regulatorních pravidel pro obezřetné poskytování úvěrů. Takový způsob podnikání je popravdě velmi namáhavý, obecně rizikovější a velmi složitý, ať už jde o dohodu s klientem nebo o konsenzus mezi vnitřními útvary a schvalovacími orgány v bance. Tento přístup má také své limity, neboť vyžaduje rovněž zapojení samotného vedení banky, a to jak v obchodní, tak ve schvalovací části poskytování úvěrů.

PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH PRODUKTŮ SE ZAMĚŘUJEME NA FLEXIBILITU, JEDNODUCHOST A RYCHLOST VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI.

Proto hledáme v oblasti financování nové možnosti a přístupy. Stále však chceme dostát své pověsti a soustředit se především na financování firem s českými vlastníky. Jako perspektivní se nám jeví segmenty malých a středních podniků, protože právě ony a jejich majitelé jsou skutečným motorem ekonomiky a inovací.

Uvědomujeme si, že vzhledem ke své velikosti a obchodní síle musíme najít přístup, který Bance CREDITAS přinese určitou tržní výhodu oproti konkurenci. V současnosti tíží podnikatele především byrokracie při žádosti o vyřízení úvěrových produktů. Proto se při přípravě nových produktů zaměřujeme na flexibilitu, jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti, velkou pozornost věnujeme i dodatečným službám.

Chceme firmám a podnikatelům co nejvíce zjednodušit spolupráci s bankou a snížit jejich administrativní zátěž. Od října například jako jedna z prvních bank na trhu zavádíme Creditas API, které usnadní klientům správu financí. Umožňuje totiž propojení internetového bankovnictví s různými klientskými systémy, například s účetnictvím.

V příštím roce plánujeme řadu dalších produktů spojených s digitalizací a tzv. FinTech scénou. Zároveň ale chceme zůstat přívětivou bankou, která neztratí svůj osobní přístup ke klientům.

Vladimír Hořejší

Vladimír Hořejší

Je předsedou představenstva Banky CREDITAS. Ve funkci člena představenstva působil od roku 2012, jeho předsedou je od roku 2013. Během své profesní dráhy zastával řadu vedoucích pozic ve státní i soukromé sféře, např. v Konsolidační bance Praha, České konsolidační agentuře. Byl také náměstkem ministryně informatiky pro oblast e-governmentu.