24. 11. 2017

Vladimír Hořejší: Zjednodušujeme firmám a podnikatelům spolupráci s bankou

Před koncem roku většina organizací aktualizuje strategie, připravuje nové a pracuje rovněž na obchodním a finančním plánu na rok příští. Výjimkou není ani naše banka. Hodně času tak nyní věnujeme jejímu dalšímu rozvoji.

Banka CREDITAS vstupovala do roku 2017 s přáním navázat na předchozí strategii záložny. Chtěli jsme být především dobrou volbou pro zhodnocování úspor a dále rozvíjet svůj obchodní model v oblasti úvěrování klientů na míru. I jako banka jsme zároveň zůstali věrní svému přesvědčení poskytovat běžné bankovní služby bez poplatků.

Úvěrování na míru spočívá v osobním přístupu a v hledání řešení společně s klientem. Snažíme se, aby poskytnuté úvěry byly pro klienta co nejpřínosnější. Samozřejmě ale dbáme i na zajištění dostatečné bezpečnosti pro banku a dodržení regulatorních pravidel pro obezřetné poskytování úvěrů. Takový způsob podnikání je popravdě velmi namáhavý, obecně rizikovější a velmi složitý, ať už jde o dohodu s klientem nebo o konsenzus mezi vnitřními útvary a schvalovacími orgány v bance. Tento přístup má také své limity, neboť vyžaduje rovněž zapojení samotného vedení banky, a to jak v obchodní, tak ve schvalovací části poskytování úvěrů.

PŘI PŘÍPRAVĚ NOVÝCH PRODUKTŮ SE ZAMĚŘUJEME NA FLEXIBILITU, JEDNODUCHOST A RYCHLOST VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI.

Proto hledáme v oblasti financování nové možnosti a přístupy. Stále však chceme dostát své pověsti a soustředit se především na financování firem s českými vlastníky. Jako perspektivní se nám jeví segmenty malých a středních podniků, protože právě ony a jejich majitelé jsou skutečným motorem ekonomiky a inovací.

Uvědomujeme si, že vzhledem ke své velikosti a obchodní síle musíme najít přístup, který Bance CREDITAS přinese určitou tržní výhodu oproti konkurenci. V současnosti tíží podnikatele především byrokracie při žádosti o vyřízení úvěrových produktů. Proto se při přípravě nových produktů zaměřujeme na flexibilitu, jednoduchost a rychlost vyřízení žádosti, velkou pozornost věnujeme i dodatečným službám.

Chceme firmám a podnikatelům co nejvíce zjednodušit spolupráci s bankou a snížit jejich administrativní zátěž. Od října například jako jedna z prvních bank na trhu zavádíme Creditas API, které usnadní klientům správu financí. Umožňuje totiž propojení internetového bankovnictví s různými klientskými systémy, například s účetnictvím.

V příštím roce plánujeme řadu dalších produktů spojených s digitalizací a tzv. FinTech scénou. Zároveň ale chceme zůstat přívětivou bankou, která neztratí svůj osobní přístup ke klientům.

Vladimír Hořejší

Vladimír Hořejší

Předseda představenstva a generální ředitel Banky CREDITAS. Ve funkci člena představenstva Záložny CREDITAS působil od roku 2012, jeho předsedou je od roku 2013. Během své profesní dráhy zastával řadu vedoucích pozic, např. v Konsolidační bance Praha, České konsolidační agentuře. Byl také náměstkem ministryně informatiky pro oblast e-government.