Prohlášení provozovatele internetových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.c-journal.cz je Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, dále jen „Internetové stránky“ a „Banka“). Internetové stránky a na nich obsažené informace slouží především k informování o vybraných činnostech a produktech Banky a společnosti UNICAPITAL a.s., IČO 01800817, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „UNICAPITAL“), jakož i dalších společnostech holdingu UNICAPITAL a jejich aktivitách. Takto zveřejněné údaje slouží pouze k informativním účelům a přes veškerou snahu Banky nemusí jít o údaje bezvýhradně kompletní či zcela správné a aktuální, zejména, nikoli však výlučně, pokud dochází k jejich převzetí Bankou z jiného zdroje. Banka usiluje o nepřetržité zajištění přístupu k Internetovým stránkám, neodpovídá však za jakoukoli újmu, která by mohla být způsobena nedostupností Internetových stránek či jejich části či jinak v souvislosti s Internetovými stránkami. Internetové stránky nejsou oficiálními internetovými stránkami Banky, na kterých by Banka jakkoli plnila své informační povinnosti či komplexně prezentovala své produkty, obchodní podmínky a další; takovými stránkami jsou výlučně internetové stránky www.creditas.cz. Informace zveřejněné na www.creditas.cz mají přednost před informacemi zveřejněnými na Internetových stránkách. 
Používání Internetových stránek je povoleno pouze běžným způsobem a za využití běžných prostředků, zakázány jsou především činnosti nadměrně zatěžující technickou a datovou infrastrukturu (zejm. mnohonásobné opakované bezúčelné přístupy, stahování celého obsahu webu, provádění „testování“ Internetových stránek, provádění analýzy jejich kódu apod.), zasahování do obsahové a technické složky stránek. Přístup do některých částí může být omezen/podmíněn přihlášením za užití individuálních přihlašovacích údajů.

Banka je oprávněna měnit podobu a obsah Internetových stránek, využívané technologie, řídit provoz, ukončit provoz Internetových stránek či měnit pravidla jejich používání. Použití osobních údajů zadaných návštěvníkem Internetových stránek se řídí dokumentem Informace ke zpracování osobních údajů, zveřejněným na www.creditas.cz.
Veškeré informace, názory a prognózy týkající se měn a měnových kurzů, jiných finančních nástrojů, finančních produktů či jakýchkoli jiných ukazatelů, jež jsou obsahem Internetových stránek, vytváří Banka pro své klienty a třetí osoby výlučně v rámci rozvíjení vzájemných vztahů. Tyto veškeré informace, názory a prognózy jsou však pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství/jeho propagaci či jiné doporučení k jakémukoli právnímu či faktickému jednání. Obsah sdělení je vytvořen dle nejlepšího vědomí a s nejvyšší odbornou péčí. Banka však nezaručuje správnost, úplnost, trvalost v čase a přesnost jeho obsahu. Banka nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv osobám v důsledku využití informací uvedených na Internetových stránkách.